Trondheim

Klæbuveien 127 B, 7031 TRONDHEIM

Sandvika

Kjørboveien 16, 1337 SANDVIKA

Oslo

Kongens gate 21, 0153 OSLO

Lillehammer

Storgata 64 A, 2609 LILLEHAMMER

Hamar

Brygga 20, 2317 HAMAR

Bergen

Valkendorfsgate 6, 5012 BERGEN

Stavanger

Jåttåflaten 27, 4020 STAVANGER

Kristiansand

Henrik Wergelandsgt. 27, 4612 KRISTIANSAND

Grimstad

Bark Solas vei 5, 4879 GRIMSTAD

Larvik

Nedre Fritzøegate 2, 3264 LARVIK

Steinkjer

Kongens gate 27, 7713 STEINKJER

Stockholm

Warfvinges väg 39, 6 tr, 112 51 STOCKHOLM

Mora

Strandgatan 8, 792 30 MORA

Töreboda

Fredbergsvägen 11, 545 32 TÖREBODA

Fakturainformasjon

Vi oppfordrer alle våre leverandører å sende oss fakturaer i EHF format til vårt organisasjonsnummer 944 101 233.

Merking av faktura
Faktura skal merkes med et ressursnummer i feltet «Deres referanse». Ressursnummeret oppgis av den enkelte bestilleren i Norconsult Digital AS.

Faktura på e-post som alternativ til EHF
Leverandører som ikke kan levere EHF-faktura, kan sende faktura til følgende e-post adresse: invoice.944101233@kollektor.no

Når faktura sendes på e-post må disse kravene oppfylles:
  • Faktura må være i pdf-format
  • Flersidig faktura må være samlet i én pdf-fil (ingen separate vedlegg)
  • Hver pdf-fil må kun inneholde én faktura
  • Kun fakturaer skal sendes til denne e-post adressen. Annen informasjon enn faktura vil ikke bli behandlet.
  • Faktura skal merkes med et ressursnummer, som oppgis av den enkelte bestilleren i Norconsult Digital AS.

Faktura på papir som alternativ til EHF
Leverandører som ikke kan levere EHF-faktura eller faktura på e-post, kan sende faktura i papirformat til:
Norconsult Digital AS
Postboks 3242
7439 Trondheim

Også papirfaktura skal merkes med et ressursnummer, som oppgis av den enkelte bestilleren i Norconsult Digital AS.