Om oss

Om oss

Vi er Norconsult Digital

Norconsult Digital er en helhetlig digitaliseringspartner og tilbyr både programvare og tjenester til aktører innen eiendom og infrastruktur. I over 30 år har vi utviklet nyskapende teknologi ved å kombinere vår brede fag- og bransjekunnskap med vår teknologiske kompetanse. 

Hver dag forbedrer vi hverdagen

Vi har løsninger og kompetanse innen hele prosjektets livssyklus; fra planlegging, prosjektering, bygging og til forvaltning. Vi har lang erfaring i å binde sammen verdikjeder fra ulike aktører som byggherrer, entreprenører og rådgivere, slik at digitalisering blir mer enn summen av delene. Derfor er vi et av de ledende IT-selskapene i Norden. 

Norconsult Digital er et heleid datterselskap av Norconsult AS. Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap, som kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor innen infrastruktur, energi og industri, bygg og arkitektur.

Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger sammen med Norconsult. 

Vi har nesten 300 ansatte med kompetanse innen data, programvare og systemutvikling, i tillegg til en dyktig gjeng rådgivere. Vi betjener daglig flere tusen kunder i både offentlig og privat sektor i hele Norden. Norconsult Digital hadde en omsetning på 332 millioner norske kroner i 2022.

Bli en av oss

Kontakt oss

Kulturen vår

Bærekraft og samfunnsoppdrag

Samarbeidspartnere

Norconsult Digital er samarbeidspartner med en rekke globale, regionale og nasjonale aktører i bransjen. Vårt fokus på samarbeid gjenspeiler ønsket om å være en helhetlig digitaliseringspartner for kundene. I en tid der utviklingen innen digitalisering går ekstremt raskt, er nøkkelen til å "henge med" et tett samarbeid med fremoverlente partnere:

2023

Nytt selskapsnavn Norconsult Digital lanseres, og erstatter de to selskapsnavnene Norconsult Informasjonssystemer og Norconsult Astando. "Kjælenavnet" NoIS kan med dette gravlegges.

 

2022

Norconsult Informasjonssystemer overtok selskapet Pure Logic AS og styrket med det satsingen innen beslutningsstøtte, digitalisering og bærekraft med digitale løsninger som gjør det enklere å ta kloke og bærekraftige valg i kundens prosjekter og strategiprosesser.

 

2018

Norconsult Informasjonssystemer overtok selskapet Fundator AS som leverer etterspurte løsninger innen systemutvikling, maskinlæring, IT-arkitektur og IT-rådgivning.

 

2013

I mai 2013 kjøpte Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) selskapet Astando AB, og etablerer seg i Sverige. Astando har 30 ansatte med kontorer i Stockholm, Göteborg og Töreboda, og leverer IT-løsninger og tjenester innen GIS og intelligente transportsystemer. Med dette oppkjøpet styrker NoIS sin posisjon som leverandør av GIS-løsninger, spesielt innen veg- og transportsektoren.

 

2012

Virksomheten PropMan ble kjøpt fra selskapet Advania AS. PropMan er en løsning innenfor eiendomsforvaltning og benyttes innen statlige og kommunale virksomheter. Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) overtok alle rettigheter og kundeforhold tilknyttet virksomheten. Med dette oppkjøpet har NoIS markert seg om en av de største og mest sentrale leverandørene innen FDV og eiendomsforvaltning i Norge.

 

2010

Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) kjøpte selskapet Tekøk Data AS i Trondheim. Tekøk Data har løsninger innen nettarkiv, FASIT rapportering og økonomisk rapportering for e-verk. Gjennom oppkjøpet har NoIS fått en komplett NIS-løsning og styrket sin posisjon innen energimarkedet.

 

2008

Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) kjøpte virksomheten Tips FM fra selskapet Vianova Systems Tips FM AS. Tips FM er en løsning innen eiendomsforvaltning med betydelig utbredelse blant norske kommuner. NoIS overtok alle rettigheter og kundeforhold knyttet til virksomheten.

 

2007

Norconsult Informasjonssystemer kjøpte selskapet FM Professional. FM Professional har utviklet og levert løsninger innen eiendomsforvaltning og digital fotogrammetri. Selskapet har 7 ansatte og kontorer i Oslo og Lillehammer. Alle produkter samles under ett felles merkenavn; ISY.

 

2006

Norconsult Informasjonssystemer kjøpte selskapet ProAktiv AS med hovedkontor på Lillehammer. ProAktiv har utviklet og markedsført løsninger for kommunal fakturering siden 1991 og har 13 ansatte. Selskapet har over 200 etablerte kundeforhold til norske kommuner, interkommunale driftsselskaper og renovasjonsselskaper.

 

2005

Norconsult Informasjonssystemer kjøpte selskapet ByggOffice AS med hovedkontor i Trondheim. Selskapet har gjennom en årrekke utviklet og markedsført produktene BAkalk og Proff. ByggOffice har mer enn 500 kunder innen entreprenører, boligprodusenter og byggmestre. Gjennom oppkjøpet har NoIS fått større inngrep med de utførende aktørene i bransjen, og forsterket sin posisjon som den ledende programvareleverandøren innen bygg og anlegg i Norge.

 

2004

Norconsult Informasjonssystemer overtok virksomheten i selskapet Numitor AS. Numitor AS har sin opprinnelse i TerraMar Informasjonssystemer AS, som i 90-årene utviklet prosjektstyringsverktøyet Visual Project. Sammen med våre øvrige løsninger innen prosjektadmistrasjon har vi nå et dominerende miljø innen prosjekt- og kostnadsstyring av store byggeprosjekter, med kunderelasjoner til de fleste store offentlige byggherrer.

 

2003

Selskapene Techno Cad AS, GBS data AS og Norconsult Informasjonssystemer AS ble slått sammen til et felles selskap med navnet Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS). Det nye selskapet rår over betydelige ressurser, og har kapasitet og evne til å påta seg store og krevende leveranser, utviklingsprosjekter og driftstjenester. Selskapet har ledende løsninger innen flere markedsområder, og utvikler effektive og integrerte løsninger som er tilpasset både små og store virksomheter.

 

1999

Berdal Strømme AS, som nå har skiftet navn til Norconsult AS, overtok GIS-virksomheten og produktet WinMap fra Fjellanger Widerøe, og selskapet Norconsult Informasjonssystemer AS ble etablert. Dermed startet også en betydelig satsning med å modernisere WinMap med ny teknologi og funksjonalitet. I dag er WinMap et av markedets ledende GIS-system, med en rekke sentrale kunder innen energi og offentlig forvaltning.

 

1996

Berdal Strømme AS og Grøner AS etablerer et felles selskap GBS data AS. Selskapet skulle videreutvikle og markedsføre programvaren G-PROG, som Grøner over en årrekke hadde utviklet og markedsført gjennom Grøner Data AS. G-PROG var allerede på den tiden et viktig verktøy for mange ingeniører. G-PROG skiftet senere navn til ISY. Grøner solgte sine eierandeler i GBS data i 2001.

 

1989

I 1989 fusjonerte Elliot Strømme AS og Berdal AS, og Berdal Strømme AS ble etablert. Det var også starten for vårt FDV-system JobTech. JobTech fikk en fremtredende posisjon som FDV-system blant kraftprodusenter og e-verk i løpet av 90-årene, og en rekke små og store virksomheter benytter i dag systemet til å effektivisere sine forvaltnings- og vedlikeholdsoppgaver.

 

1987

Det hele startet i 1987. Da etablerte rådgiverselskapet Elliot Strømme AS og Norsk Data AS et felles selskap med navnet Techno Cad AS. Selskapet utviklet og markedsførte DAK-løsninger innen bygg og anlegg, basert på DAK-systemet Technovision. Norsk Data fikk store problemer i slutten av 80-årene i forbindelse med overgangen fra mini-maskiner til PC'er, og Norsk Data sin eierandel ble overtatt av Techno Cad. Samtidig ble Techno Cad sine løsninger flyttet over til DAK-systemet MicroStation, som siden har vært plattformen. Løsningene ble også introdusert i olje og gass markedet med stort hell, og dette markedsområde er fortsatt viktig for selskapet.