Kulturen vår

I Norconsult Digital er vi uformelle og nær kunden - med en digital spisskompetanse og flat struktur.

Norconsult Digital er et selskap hvor lokal kunnskap om kunden og prosjektet er nøkkelfaktorer for suksess. Vi har en flat struktur og en desentralisert organisasjon, der vi med digital spisskompetanse hjelper kundene våre med å gjøre hverdagen enklere. Vi skaper verdi for kunden ved å være den foretrukne digitaliseringseksperten.

LiVE Norconsult er vår felles kulturplattform og består av ti prinsipper for ledelse, etikk og verdier. Plattformen presenterer kortfattede leveregler og er et uttrykk for de holdninger alle medarbeidere i Norconsult bærer med seg i sitt daglige arbeid.

Der LiVE kjennetegner kulturen og holdningene våre, kjennetegner LiVE PRO handlingene våre og hvordan vi jobber. LiVE PRO gir enkle, håndgripelige og forståelige prinsipper og grunnleggende forutsetninger for hvordan vi alle skal jobbe, slik at vi på best mulig måte kommer kundene våre i møte.