Bærekraft og samfunnsoppdrag

Bærekraft og samfunnsoppdrag

Bærekraft i Norconsult Digital


I Norconsult Digital tenker vi at bærekraft handler om å bruke ressursene der de skaper mest verdi - i dag og i fremtiden. Med bærekraftig verdistyring kan du ta de beslutningene som hjelper deg å oppnå dine mål. Med vår unike prosess, metode og verktøy, kan vi lage digitale modeller av komplekse beslutningsprosesser. Vi kan sammenligne effekten av ulike tiltak og handlinger, og levere et databasert, sammenlignbart, og dokumenterbart beslutningsgrunnlag.

Slik gir vi deg trygghet i alle prioriteringer og beslutningsprosesser – og hjelper deg på veien mot langvarig, lønnsom, bærekraft. Når vi arbeider med bærekraft vurderer vi alle relevante valgalternativer og prioriterer de handlinger som skaper størst verdi.

- Vi jobber med mange spennende bærekraftprosjekter, men det som jeg selv synes er aller mest givende er et forskningsprosjekt der vi skal utvikle en Virtual Reality app som skal redusere postoperative infeksjoner. God helse og livskvalitet er tross alt det tredje av FN sine bærekraftsmål.
Frode Tørresdal,

Bærekraftsansvarlig Norconsult Digital

Txh Lara Jameson, Pexels

Norconsult Digital fokuserer på å utvikle digitale løsninger som hjelper kundene med å oppnå sine egne bærekraftsmål. Dette inkluderer blant annet produksjon av ren energi, optimal bruk av vann i vannmagasin, miljøsertifiseringer, bærekraftig arealdisponering, LCC-analyser samt andre digitale verktøy og applikasjoner som bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og fremme bærekraftig utvikling. 

Vårt samfunnsansvar

Norconsult Digital gjennomfører hvert år forelesninger ved ulike studiesteder, slik som NTNU og OsloMet. Studentene får et innblikk i hvordan våre ISY-løsninger brukes ved prosjektgjennomføring i dagens marked. I tillegg har vi inngått skoleavtale med til sammen 12 universiteter, høyskoler og fagskoler om bruk av ISY-løsninger. Studentene får dermed erfaring i bruk av de løsningene som er ledende i bransjen og står bedre rustet ved inngangen i arbeidslivet. 

Vi bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester. Vi er opptatt av at det i vår rådgivning og valg av våre leverandører og løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet. Vi bruker aktivt vår kompetanse innenfor miljø, risiko, sikkerhet og beredskap i vår rådgivning og valg av løsninger for kunder, i konsernets ideelle samarbeid og engasjement og i drift av egen virksomhet. 

Vi tar først og fremst samfunnsansvar gjennom tjenestene konsernet leverer. Selskapet arbeider aktivt med tiltak for å sikre at virksomheten utøves slik at vi ikke bryter med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer for menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø, klima, natur og korrupsjon. Vårt etiske grunnprinsipp er at alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys. 

Vi vurderer risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos forretningspartnere, som en del av selskapets årlige prosess for strategisk risikostyring. Selskapet rapporterer årlig på menneskerettigheter i forpliktelsen i UN Global Compact. Dette danner grunnlaget for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.

Forretningspartnere, etter definerte kriterier, er pålagt å signere Etikkerklæring som uttrykker standard for menneskerettigheter og arbeidsforhold. I land med høy risiko for korrupsjon og brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter gjennomføres aktsomhetsvurderinger som del av bakgrunnssjekk av leverandør.  

  • Frode Tørresdal

    Bærekraftsansvarlig

  • Kontakt oss