Foto: Norconsult digitalisering.jpg

15 nye VDC-sertifiserte medarbeidere

Femten nye medarbeidere fra Norconsult er nå sertifisert i Virtual Design and Construction (VDC). VDC gjør det lettere for alle deltakere i et prosjekt å jobbe mot samme mål, og sikrer transparente, involverende prosesser.

Femten nye medarbeidere fra Norconsult er nå sertifisert i Virtual Design and Construction (VDC). Sertifiseringen gis etter et årskurs ved NTNU. Kurset er utviklet i samarbeid med Stanford University i California.

Norconsult har nå ca. 45 medarbeidere med full VDC-sertifisering. I tillegg har rundt 400 av Norconsults medarbeidere gjennomført et internt todagers VDC-basiskurs. Årets kurs ble avsluttet med en samling på Gardermoen i slutten av oktober, der et kull på til sammen 200 bransjefolk ble sertifisert. Deltakerne er både byggherrer, entreprenører og prosjekterende, alle med forskjellige perspektiver på bransjen.

Samlinger og oppgaver

For å bli sertifisert må deltakerne levere oppgaver der de viser hvordan de har tatt i bruk VDC i sine prosjekter. I løpet av kursperioden har det vært jevnlige leveranser. Deltakerne får tilbakemeldinger og kan utveksle erfaringer gjennom virtuelle samlinger der også mentorer fra bransjen er med.

– VDC er et rammeverk som bedrer samspillet mellom deltakerne i et prosjekt. Vi får bedre flyt i arbeidsprosessene ved å aktivt styre og forbedre gjennomføringen etter hvert som prosjektet skrider frem. Det gir større forutsigbarhet, og gjør det lettere å bygge tverrfaglige team. VDC sikrer at alle leverer og mottar det de har behov for til rett tid, sier Jon-Brede Dieseth, en av årets deltakere fra Norconsult.

Effektiv prosjektstyring

VDC bygger på ideen om gjensidig gevinst og gjensidig risiko, og på "Lean", en metode for å effektivisere arbeidsprosesser. VDC gjør det lettere for alle deltakere i et prosjekt å jobbe mot samme mål, og sikrer transparente, involverende prosesser.

– I tillegg er rammeverket en måte å etterleve LiVE Pro i praksis, sier Jon-Brede Dieseth. LiVE Pro er de overordnede prinsippene Norconsult følger for god oppdragsgjennomføring. De samsvarer godt med VDC-rammeverket: Vi forstår kunden, bygger team, tar styring og skaper flyt.

– VDC skiller seg også fra andre modeller for prosjektgjennomføring ved å inkludere bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og andre digitale verktøy. Det gjør at prosjektene har større verdi og nytte, sier ny-sertifiserte Krister Kasta fra Norconsult. – BIM er avgjørende for å få folk til å komme ut av siloene og jobbe tverrfaglig i prosjekter. Når BIM-brukes som den sentrale kilden til prosjektinformasjon får alle korrekt arbeidsunderlag og felles forståelse for hvordan det ferdige prosjektet skal være.

VDC-kompetanse er etterspurt i bransjen, og noe Norconsult kommer til å satse enda mer på.
– Vi ser at det har verdi for kundene, sier Jon-Brede Dieseth. – Selv om VDC ikke er spesifisert i tilbud eller avtaler, mener jeg alle prosjekter har nytte av dette rammeverket.