9 Agder-kommuner tar i bruk ISY ProAktiv

Norconsult Digital har i samarbeid med Volue vunnet anbud på IT-løsning som forenkler saksbehandling og reduserer manuelle rutiner knyttet til eiendomsgebyrer og kommunale avgifter for ni kommuner i Agder.

Det er IKT Agder som har inngått kontrakten på vegne av kommunene om løsningen som skal forbedre hverdagen til ansatte og innbyggere i de ni kommunene. Kontrakten har 3 års varighet og omfatter kommunene Grimstad, Vennesla, Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Froland og Arendal. Ytterligere 7 kommuner har opsjon på å bli med senere.

Gebyrer knyttet til eiendom kan være for eksempel eiendomsskatt eller kommunale avgifter for vann, avløp eller feiing. Produksjon av disse gebyrene er i dag ofte preget av mye manuelt arbeid. Løsningene som leveres til IKT Agder er basert på ISY ProAktiv fra Norconsult Digital og Gemini Privat fra Volue. Disse vil leveres som skybaserte webapplikasjoner, såkalt «Software-as-a-Service» – eller programvare som en tjeneste.

– Sammen med Volue har vi laget en fullverdig totalpakke som vi mener løser kommunenes utfordringer knyttet til gebyrer på en veldig god måte, sier Cathrine Marstein Engen, avdelingsleder GIS og kommunal forvaltning i Norconsult Digital. 

IKT Agder hadde som krav at løsningen skal være brukervennlig, stabil og sikker. I tillegg ønsket kunden en leverandør som er framoverlent og utvikler løsningen i takt med nye behov og tar i bruk ny teknologi når denne er moden og klar for bruk.

– IKT Agder har hatt store ambisjoner for dette prosjektet. Vi så at vi i Volue er best på den delen av prosjektet som handler om vann, mens Noroconsult Digital er best i bransjen på løsninger for håndtering av eiendomsskatt. Ved å gå sammen kunne vi levere den beste løsningen for kommunene, sier produktsjef Ståle Johannessen i Volue Technology. 

Vi ønsker alle kommunene velkommen som nye ISY ProAktiv-brukere!
  • Karl Johan Olsen

    Divisjonsdirektør Tjenester

  • Kontakt oss