Banebrytende prosjektarbeid under bakken i Bærum

Det pågår et stort byfornyelsesprosjekt i Sandvika. Ved hjelp av ISY Prosjekt holder Bærum kommune og Norconsult heldigitalt styr på alt som skal skje innen vann- og avløp i Sandvika øst.

Reidar Kveine i Bærum kommune, Jo Husby i Norconsult og resten av prosjektteamet benytter ISY Prosjekt for å holde styr på alt som skal skje innen vann- og avløp i Sandvika øst.


– Det er mye som skal skje i Bærum fremover, særlig rundt knutepunktene. Prosjektet i Sandvika øst er et av disse prosjektene, der skal det både rives gamle og bygges nye boliger og næring. Når store områder utvikles kreves det også infrastruktur, ikke minst under bakken, sier Reidar Kveine som jobber med vann og avløp i planavdelingen i Bærum Kommune.  


 
Færre feil og konflikter 

Norconsult har kontrakten som omhandler arbeidet under bakken i prosjektet, og gjennomfører jobben heldigitalt med løsningen ISY Prosjekt. Arbeidet omfatter vann- og avløp, fjernvarme, avfallssug, kabelføringsanlegg og gatevarme. Det skal også etableres en gangbar teknisk kulvert gjennom området. 
 
– Det er et komplekst prosjekt med flere fag involvert. Takket være ISY Prosjekt sparer vi mye tid og unngår mange floker, fordi alt er samlet på ett sted.  Du avdekker hvis noe kolliderer med en gang. Vi senker konfliktnivået og faren for feil betraktelig. Det er en stor fordel at alle har tilgang på riktig og oppdatert modell, det klarer vi ikke i samme grad med klassiske tegninger, fortsetter Kveine.  


 
Innsyn for alle 

Alle aktørene i Sandvika øst er samlet i modellen i ISY Prosjekt, og det er ubegrenset antall brukere som får innsyn. Det er ikke behov for å laste ned programvare lokalt da alt er webbasert.  
 
– Vi hadde behov for en digital løsning. Prosjektene krevde enkel deling av 3D-modeller og bredt innsyn. Vi så på flere produkter, men fant ut at ISY Prosjekt dekket alle punkter i én modul. Det endte opp med å spare oss for mye hodebry og forsinkelser, til en rimeligere pris, forteller Jo Husby, senior prosjektleder og kvalitetsleder i Norconsult. 
 
Husby trekker frem at med ISY Prosjekt sitter de tett på og kan bidra til utviklingen av løsningen. Det er i teorien en mulighet med andre løsninger og, men det oppleves som at det er kortere vei til innspill og endring med denne løsningen som er utviklet av Norconsult Informasjonssystemer.  


 
Skjønner ikke hvordan vi jobbet før 

– ISY Prosjekt har fungert veldig bra i Sandvika øst. Vi har full kontroll på alt som skjer, og det er mye enklere å diskutere rundt modell enn tegninger. Enten det er fysisk, på Teams eller epost så er det lett å bruke den, sier Husby.  
 
Han sier at han vil bruke ISY Prosjekt igjen, og forventer at det vil gi store besparelser på sikt. 
 
– Det tar alltid litt tid å sette seg inn i noe nytt, men man må bare hoppe i det. Det er det verdt. Jeg skjønner ikke hvordan vi jobbet før, avslutter Husby. 

  • Knut Erik Abrahamsen

    Salgssjef Bygg og eiendom

  • Kontakt oss