Bedre kalkyler på leveranser til prosessindustrien

Som totalleverandør for industribransjen tar Veltec Industrials Services AS (Veltec) i bruk nye, digitale løsninger for å bedre kvalitet, pris og tidsbruk på sine prosjekter. Med kalkyleløsningen ISY ByggOffice, har selskapet fått både økt kontroll på økonomien, og bedre samarbeid internt.

Veltec er et anerkjent serviceselskap som spesialiserer seg på tekniske fagområder. Selskapet tilbyr tjenester til prosessindustrien, som raffinerier, kjemisk industri, kraftverk og annen energiproduksjon. I den norske delen av virksomheten teller de drøye 150 ansatte.

De seneste årene har Veltec vokst, samtidig som de i økende grad har satset på fornybar og grønn teknologi.

Med flere ansatte og en mer kompleks virksomhet, har det blitt stadig viktigere å ha bedre kostnads- og inntektsoversikt, kalkulasjon og produksjonsoppfølging.

– Det er mye som skjer på digitaliseringsfronten i bygge- og anleggsbransjen. Vi begynte derfor å se etter løsninger som kunne hjelpe oss med å styre prosjektene våre mot forventet kvalitet, pris og tid. Samtidig var det viktig for oss at løsningen også skulle gjøre det enklere for medarbeiderne våre å samarbeide om prosjektene, sier Hans Petter Erlandsen, tilbudsleder i Veltec.

Enkel samhandling

ISY ByggOffice er en komplett løsning innen kalkulasjon og produksjonsoppfølging. Løsningen er i dag et sentralt verktøy hos både store og små entreprenører i ulike bransjer.

– Entreprenørene har behov for å kalkulere prosjektene både for å sikre effektiv og lønnsom drift, og for å vinne nye prosjekter. Da er det avgjørende å ha kontroll på jobben som skal utføres, sier Myrhaug, salgskonsulent i Norconsult Digital.

ISY ByggOffice har for mange vært veien bort fra kalkulering i Excel, og overgangen gir flere fordeler enn bedre kvalitet på kalkylen.

– Før ISY ByggOffice ble introdusert hos oss var det Excel det gikk i. ISY ByggOffice er imidlertid mye mer intuitivt, og gjør det lettere å samarbeide på tvers av teamet, forklarer Erlandsen.

Avhengig av å finne de smarteste løsningene

– Som et stort selskap er vi avhengige av å finne de smarteste løsningene for å drive effektivt. Vi er alltid åpne for ny teknologi, og nettopp det er ISY ByggOffice et godt eksempel på, sier Erlandsen.

ISY ByggOffice er en etablert løsning som har vært i markedet helt siden 1985, men er fortsatt en viktig løsning og et satsingsområde for Norconsult Digital. De jobber kontinuerlig med å forbedre løsningen i tråd med kundenes behov og er glade for langvarige kunderelasjoner.

– Løsninger for kalkyle og produksjonsoppfølging er kjernesystemer hos entreprenørene, og det er derfor naturlig at ISY ByggOffice er blitt en svært viktig løsning for våre kunder. Det pågår stor utvikling både i markedet og med løsningene og vi gleder oss til å jobbe videre innen dette området, avslutter Myrhaug.

  • Andreas Myrhaug

    Senior Salgskonsulent

  • Kontakt oss