Forenkler bærekraftsvurderinger i samferdselsprosjekter

Norconsult har i samarbeid med Statens vegvesen effektivisert arbeidet med CEEQUAL vesentlig i prosjektet E18 Vestkorridoren. Dette er gjort ved å integrere bærekraftssertifiseringen i ISY Prosjekt.

Prosjektet E18 Vestkorridoren i Viken fylke strekker seg fra Ramstadsletta i Bærum kommune til Nesbru i Asker, og skal fornye E18 på strekningen. Prosjektet har satt seg ambisiøse bærekraftsmål, konkretisert gjennom en prosjektspesifikk handlingsplan for bærekraft og en ambi-sjon om å oppnå «Excellent» i henhold til CEEQUAL-sertifiseringen. 

CEEQUAL er et verktøy for å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggs-prosjekter. CEEQUAL benytter evidensbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering for å gi et resultat som kan offentliggjøres og brukes for å måle bærekraft i et prosjekt.

ISY Prosjekt er en løsning for prosjekt-gjennomføring som ivaretar mange prosjekt- og oppdragsoppgaver i ett og samme system.


Gjør det enklere

Det er mange overordnede krav i CEEQUAL som må svares ut og dokumenteres innenfor flere fag der både Norconsult og Statens vegvesen er involvert. Norconsult innså raskt at arbeidet med CEEQUAL måtte integreres i det daglige arbeidet og på en plattform som kunne deles av forskjellige aktører.

- Samhandlingsløsningen ISY Prosjekt gjør denne jobben enkelt, raskt, intuitivt og samler alt på ett sted. Vi har nå integrert alle punkter i sertifiseringen i løsningen, sier oppdragsleder Bent Ramsfjell i Norconsult.

CEEQUAL består av opp til 249 spørsmål som poenggis ut ifra måloppnåelse. Det er krav til dokumentasjon som skal fremlegges en ekstern revisor, en såkalt Verifier, for å sikre kvaliteten.

- Å integrere CEEQUAL i ISY Prosjekt gir oss en mer effektiv måte å arbeide på og sikrer at mulighetene for å oppnå mer bærekraftige løsninger blir både identifisert og jobbet med i alle fag i hele prosjektteamet på tvers av organisasjoner, sier Ramsfjell.

Den enkelte ansvarlige har fått en effektiv måte å knytte måloppnåelse innen bærekraft til sine arbeidsoppgaver, finne informasjon og dokumentere hva som er gjort. ISY Prosjekt brukes av alle aktører.

I tillegg til en forenkling for den enkelte deltager og leder i prosjektet, blir også arbeidet for prosjektets Assessor mer oversiktlig. Assessor kan følge opp personer enklere, holde informasjonen på én plattform og ta ut statusrapporter raskt. Prosjektledelsen vil også kunne se status i innsynsløsningens dashboard på måloppnåelse iht. CEEQUAL og til og med gå inn i de enkelte punkter om ønskelig, for å se hva som gjøres.

- Å ha CEEQUAL i ISY Prosjekt effektiviserer mitt arbeid betraktelig som prosjektets CEEQUAL Assessor, sier Sylvia Piamonte Samuelsen i Norconsult.

  • Frode Tørresdal

    Utviklingssjef BIM og Konstruksjon

  • Kontakt oss