Fra New Orleans til Norconsult med ekte kjærlighet for kunstig intelligens

Informatiker Lars Martin Hodne har nettopp presentert forskningen sin på verdens største konferanse for datasyn i New Orleans. Med kofferten full av inspirasjon er han klar for å jobbe med kunstig intelligens i Norconsult Informasjonssystemer.

– Oppgaven min var å gi roboter evnen til å ignorere marin snø. Lars Martin omtaler masterprosjektet sitt, som har ingenting å gjøre med det kalde som faller fra himmelen på vinteren. Det er marin snø han snakker om, det som kan ligne litt på støv, eller nettopp snø, i sjøen. Masteroppgaven har gått ut på å løse et problem som undervannsroboter får når det er marin snø i kameravinkelen.

– Vi har jobbet med «pose estimation», som går ut på å estimere hvordan kameraet til roboten beveger seg mellom to og to bilder. Den vanligste metoden belager seg på at roboten finner punkter i hvert bilde, for eksempel kanten på en stein, og så regner man ut hvordan kameraet har beveget seg fra det ene bildet til det neste ved å finne de samme punktene i de ulike bildene, forteller Lars Martin.

For at metoden skal fungere må posisjonen til punktene som brukes være statiske. Marin snø er naturlig nok ikke statisk, og skaper dermed problemer for undervannsroboten. Lars Martin har sammen med en medstudent lagd to nevrale nettverk til å kjenne igjen marin snø, basert på et datasett med flere millioner eksempler. Slik kan de fjerne snø fra punktene og få mer pålitelige estimater.

Presenterte artikkel på kjempekonferanse i USA

Arbeidet med masteroppgaven resulterte i en artikkel som ble antatt på CVPR, verdens største konferanse for datasyn og mønstergjenkjenning. Sammen med flere fra forskningsprosjektet de er en del av fikk de presentere artikkelen i forrige uke i New Orleans. Konferansen var et lite mekka for en informatikkstudent med fordypning i kunstig intelligens.

– Det var spennende å få høre om det nyeste innen kunstig intelligens, og i tillegg få muligheten til å møte og snakke med de som forsker på det. Det var særlig to trender som var i vinden på konferansen. Det ene var «vision transformers», som er avansert teknologi som brukes for å forstå bilder, og det andre var «NeRF», en måte å trene nevralnettverk på som gjør at du kan rekonstruere scener i 3D ved å ta bilder fra mange vinkler, forteller Lars Martin.

Får bruke spesialiseringen i kunstig intelligens

Etter fem år på NTNU i Trondheim er Lars Martin klar for å begynne å jobbe i Norconsult Informasjonssystemer. Han ble rekruttert i august i fjor, og det var blant annet fagmiljøet innen kunstig intelligens som trakk han dit.

– Jeg så etter en jobb med mulighet for å bruke spesialiseringen min innen kunstig intelligens, og ikke «bare» en programvarejobb. Norconsult Informasjonssystemer kunne tilby det. Jeg ville også bli i Trondheim, men liker samtidig at jeg har mulighet til å flytte til andre steder i landet og fortsatt jobbe for Norconsult Informasjonssystemer, sier Lars Martin.

Lars Martin skal nå i gang med å ta en rekke sertifiseringer innen kunstig intelligens for å være enda bedre rustet for kundeprosjektene som kommer i høst.

– Det har vært en flott start i Norconsult Informasjonssystemer, og jeg liker at jeg selv får være med å påvirke egen utvikling og hva jeg skal fordype meg i, avslutter Lars Martin.

  • Christoffer Strande

    Avdelingsleder

  • Kontakt oss