Hjelper flere å nyttiggjøre stor bæreevne i små stålfibre

ISY Design viser effekten av stål-fiberarmering ved dimensjonering av betongkonstruksjoner. Bruk av stålfibre kan gi både kostnadsbesparelse og klimagassreduksjon.

Betong er verdens mest anvendte byggemateriale, og utgjør en betydelig bestanddel av byggene vi omgir oss med til daglig. Betong som brukes i konstruksjoner er oftest armert med stangarmering, som gjør at betongen kan ta opp strekkrefter, bøyemomenter og skjærkrefter. For å forbedre betongen, spesielt til fordel for begrensning av riss og opptak av skjærkrefter, ser man klart den gunstige effekten av å tilsette korte stålfibre. Dette kalles armert fiberbetong.

Norconsult Digital har gjennom programmet ISY Design utviklet et stort utvalg av moduler for dimensjonering av betong­konstruk­sjoner, som brukes til å forenkle beregning, visualisering og forståelse av byggkonstruksjoner i prosjekteringsfasen.

Muliggjør prosjektering med fiberbetong

Den nyeste løsningen i ISY Design gjør det mulig å beregne kapasiteten til betong som inneholder fiberarmering i henhold til veilederen NB38, utgitt av Norsk Betongforening. Den nye modulen sikrer også at beregningene i prosjekteringsfasen blir presise og korrekte iht. gjeldende reguleringer i bygg- og anleggsbransjen.

– Med armert fiberbetong kan en andel av den tradisjonelle stangarmeringen erstattes med stålfiber. Det fører til besparelser både i tid og kostnader sett opp mot konstruksjoner der kun stangarmering benyttes. Dette gjør det til et populært valg for mange entreprenører, forteller Tor Kristian Sandaker ved Bygg- og anleggsdivisjonen i Norconsult.

I tillegg til å kunne erstatte en del av den tradisjonelle armeringen, kan bruk av fiberbetong også føre til besparelser i jernbindingen – en tidkrevende prosess hvor armeringsjernene, som skal støpes inn i betongen, må bindes opp i forkant.

Lovende for både klima og lommeboken

Forskningsprosjektet FiberCon forsker på bruk av fiberarmerte betongkonstruksjoner, og består av tretten aktører fra betongnæringen, forskningsinstitusjoner og akademia. Samarbeidspartnerne tror økt bruk av fiberarmering kan spare næringen for en halv milliard kroner innen 2030 og redusere klimautslippene med hele 35 prosent.

Regionleder Sindre Sandbakk fra Dr.techn. Olav Olsen AS er prosjektleder for FiberCon. For å spare både kostnader og klima, tror han det er viktig med løsninger som gjør det lettere å prosjektere fiberarmerte betongkonstruksjoner.

– I Dr.techn. Olav Olsen benytter vi i stor grad egenutviklede regneark for å hensynta effekten av fiberbetong, mens det for en uavhengig kontrollør kan være vanskelig å etterprøve våre vurderinger hvis de ikke har tilsvarende verktøy. Mangel på beregningsverktøy har nok medført at rådgivere har kviet seg for å prosjektere med fiberbetong, sier Sandbakk.

Han håper ny teknologi kan bidra til økt bruk av fiberbetong fremover:

– Hvis bruk av ISY Design gjør at flere rådgivere er i stand til å prosjektere med fiberbetong, opplever vi dette som utelukkende positivt for en samlet betongnæring.

  • Ole Magne Kvindesland

    Avdelingsleder BIM og konstruksjon

  • Kontakt oss