ISY Design Geoteknikk gjør prosjektering av støttemur og fundament til en lek

ISY Design er programmet som presist og detaljert løser de enkle prosjekteringsoppgavene. Nå er en ny modul for geoteknikk med tre deler lansert; støttemur, stripe- og søylefundament.

– Dette er et rimelig og enkelt verktøy som alle konstruksjonsingeniører bør ha i sin verktøykasse. Veldig mange vil ha nytte av dette, fra enkeltmannsforetak, til entreprenører og ikke minst de rådgivende ingeniørselskapene, sier Sverre Eide Holst som er prosjektleder for utviklingsteamet på ISY Design.

ISY Design er et verktøy som dimensjonerer konstruksjonsdetaljer i betong, stål og tre i henhold til gjeldende standarder. Løsningen visualiserer både inndata og resultater og gjør dermed beregningsjobben enklere og mer forståelig.

– Programmet bidrar til både effektivisering og bærekraft ved at du får raskere og mer presise beregninger og ikke minst optimalisert materialbruk, fortsetter Holst.

 

Et verktøy å støtte seg på

Dimensjonering av støttemurer inngår i de fleste bygg- og anleggsprosjekter for vei, bruer, jernbane og bygg.

– Geoteknikk-modulen kommer kanskje til å brukes aller mest til prosjektering av støttemurer, for det prosjekteres så mange av dem hver eneste dag. Dimensjonering av støttemurer er en kompleks problemstilling som involverer både kontroll av jord, stabilitet og betongdimensjonering. Den nye modulen vil gjøre denne jobben veldig effektiv, sier Holst.

I den nye modulen for geoteknikk vil man også kunne gjøre beregninger for søylefundament og stripefundament. Det kontrolleres at fundamentet har tilstrekkelig evne til å motstå kreftene som blir påført og dimensjoneres i henhold til både Eurokodene og Statens Vegvesens håndbok V220. Alle modulene i ISY Design har også automatisert beregning av de geotekniske lastene.


Tilgjengelighet og kompetanse på kjøpet

Holst trekker frem at det er ikke bare programmet du får med ISY Design. Han har selv jobbet med ISY Design siden 2007, men historikken til programmet går tilbake til 70-tallet. Holst er også norsk deltager i stålkomiteen i CEN (den europeiske standardiseringsorganisasjonen som blant annet utarbeider Eurocodene. Det er med andre ord mye kompetanse i NoIS som kommer kundene til gode.

– Vi brenner for det vi jobber med, og faget er vår drivkraft. Vår kompetanse gir verdi til kundene. For mange er det viktig at de har et sted å ringe til når de støter på utfordringer- og vi er alltid tilgjengelig for kundene våre, avslutter Holst.

  • Christian Hervold

    Fagspesialist

  • Kontakt oss