ISY Prosjekt anerkjent i prestisjetung kåring

Nylig vant Norconsult prisen for «Beste infrastrukturprosjekt» på Autodesk Design & Make Awards 2023. I den avanserte digitale vektøyskasse som Norconsult har benyttet, har vår løsning ISY Prosjekt spilt en viktig rolle.

ISY Prosjekt er en digital samhandlingsløsning for bygg- og anleggsprosjekter som knytter de mange ulike aktørene sammen i ett system.

– Det er mange fordeler med ISY Prosjekt, men den største verdien er å få alle fagene til å jobbe disiplinert i samme system. Det gir en effektiv styringsmekanisme med tydelig ansvarsoversikt og periodisk oppfølging, som styrker tverrfaglig samarbeid og gjennomføringsevnen i prosjektet, sier produkteier for ISY Prosjekt, Øyvind Norvald Jensen.

Internasjonal anerkjennelse

Over 30 000 deltar enten fysisk eller digitalt på AU-konferansen i Las Vegas, og det er stor prestisje rundt prisene. Norconsult fikk prisen for utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås for Asker og Bærum Vannverk (ABV), der over 30 fagdisipliner var involvert.

Frode Tørresdal, Development manager i Norconsult Digital, deltok på AU-konferansen og var en av dem som mottok prisen på vegne av Norconsult. 

– ABV-prosjektet var utfordrende på flere måter, men ble løst med en høy grad av digitalisering. Det tror jeg ble lagt merke til av juryen. Prisen i Las Vegas er også en anerkjennelse av at vi utvikler konkurransedyktige produkter, som bidrar til at Norconsult vinner pris, selv i konkurranse med store prosjekter i hele verden, sier Frode Tørresdal.  

Derfor er konferansen også et godt utstillingsvindu mot internasjonale kunder, som viser interesse for produkter som ISY Prosjekt. Det er dessuten en verdifull arena for Norconsult Digital å hente inspirasjon, for eksempel på aktuelle temaer som bruk av Kunstig Intelligens (KI) i bygg og anlegg.

Styrker beslutningsprosesser

Med alt fra 20 til 500 deltagere i et prosjekt kan det være lett å miste oversikt, men ISY Prosjekt samler arbeidet på samme, digitale flate. Ved å kun forholde seg til ett system blir det lettere å holde oversikt, det blir også lettere å dele informasjon og man reduserer risiko for utdatert informasjon.

Systemet styrker også beslutningsprosesser. Ofte jobber flere titalls fagdisipliner og ulike entreprenører på et prosjekt, der mange skal fatte felles beslutninger. I ISY Prosjekt dokumenteres slike beslutninger på en måte som gir god sporbarhet og om ønskelig kan overføres til arkivering.

– Alle vet hva de skal gjøre, og man blir målt på ukentlig basis. Det gir god disiplin i prosjektene og forenkler prosjektstyringen. ISY Prosjekt har også effektiv tilgangsstyring av informasjon, som er grunnleggende i prosjekter som berører samfunnssikkerhet. Å forstå avvik og årsaker til avvik er også viktig, og sikres av periodisk registrering av rotårsaker for læring og forbedring, forklarer Jensen.

ISY Prosjekt har vært gjennom en grundig utviklingsfase og er brukt i ca. 70 prosjekter med en samlet prosjektverdi som nærmer seg 50 milliarder kroner.

– Nå har vi høstet nyttige erfaringer gjennom tett og kontinuerlig dialog med brukerne, og er klare for å rulle dette ut til enda flere kunder fremover, avslutter Jensen.

  • Øyvind Norvald Jensen

    Produkteier ISY Prosjekt

  • Kontakt oss