Kamera i byggekranen lager automatiske 3D-modeller

Som de første i Norden har Betonmast tatt i bruk et automatisk system for å lage 3D-modeller av byggeplassen. Løsningen Pix4D bygger 3D-modellene av bilder tatt av kameraer plassert i byggekranen.

– Dette er et stort fremskritt i arbeidet med å digitalisere byggeplasser over hele landet, sier Gustav Fiskum, rådgiver i NoIS.

Løsningen NoIS og Betonmast har tatt i bruk, er basert på dataprogrammet Pix4D og automatiske kameraer plassert i armen på byggekrana. Hver dag leverer kameraene nye bilder til dataprogrammet, som lager detaljerte 3D-modeller av byggeplassen. Modellene gjør det mulig å se hvordan byggeplassen har forandret seg fra dag til dag, og ta nøyaktige mål i tre dimensjoner.

Verdifull trygghet
– For hver dag krana roterer får vi nye data vi kan bruke til å overvåke, sammenligne og følge utviklingen til et prosjekt tett. Vi kan ta volummål med centimeternøyaktighet og følge progresjonen til prosjektet dag for dag, sier Fiskum.

Magnus Bjørndal Jacobsen er innovasjonssjef i Betonmast, og forteller at de så langt har fått mye verdi fra bruken av løsningen, som nå testes ut på Hov ungdomsskole for første gang.

– Modellene gjør at vi kan følge historikken i byggeprosjektet på Hov ungdomsskole, De fungerer også som dokumentasjon dersom det skulle oppstå tvister senere. Det å ha kontroll på de eventuelle avvikene er av stor verdi. I tillegg gir det stor trygghet i å kunne gå «tilbake i tid» og få en fullverdig modell fra et gitt tidspunkt, forklarer Jacobsen.

3D-modellene gjør det også enkelt å sjekke byggeplassen opp mot den opprinnelige byggetegningen og vurdere om det finnes avvik som må rettes opp i.

Skybasert tjeneste
Kameraene, som er feste på kranarmen, har innebygde bevegelsessensorer, og tar nye bilder hver gang kranen beveger seg.  Bildene lastes automatisk opp i "skyen" og overført til Pix4D – et program som brukes blant annet innen samferdsel, bygg og anlegg og landbruk. Det er NoIS som forhandler programmet i Norge, og kundene er alt fra store selskaper til enkeltpersonsforetak.

Pix4D lager både en georeferert 3D-modell og ortofoto som kan tas i bruk umiddelbart. Jacobsen mener det er en stor fordel med en skybasert løsning. Det betyr at løsningen kan benyttes alle steder der det er internett.

Digital dugnad
– Bygg- og anleggsbransjen er ikke kjent for å være fremoverlent og innovative på bruk av digitale verktøy, og vi var ikke godt nok forberedt da hjemmekontor ble en del av hverdagen for snart to år siden. De skybaserte modellene gjør at vi like gjerne kan jobbe hjemmefra, noe som tar oss flere steg i riktig retning.

Jacobsen mener byggebransjen må bli flinkere til å jobbe sammen om fremtidens utfordringer.  

– Alle har et ansvar for å skape mer effektive og bærekraftige byggeplasser. Med denne løsningen håper vi å endre noe av inntrykket av at vi er en bransje uten evne til å tenke nytt, sier han.

  • Gustav Fiskum

    Rådgiver

  • Kontakt oss