God stemning ved kontraktsignering, F.v.: Tore Gulli, prosjekteier Bærum ressursbank, Arthur Wøhni, direktør Samfunns- og byutvikling Bærum kommune, Ola Greiff Johnsen, tidl. administrerende direktør Norconsult Digital, Cathrine Marstein Engen, avdelingsleder Norconsult Digital, Erlend Edvartsen, daglig leder, Pure Logic og Ida Nilsson, daglig leder i Norsk Gjenvinning m3

Skal utvikle klimaklok markedsplass for masser

Norconsult Digital inngår et innovasjonspartnerskap med Bærum kommune for å utvikle et gjenbrukssystem for overskuddsmasser. Prosjektet skal gi gevinst for både miljø og økonomi i fremtidens infrastrukturprosjekter.

I løpet av det neste tiåret skal 25 millioner kubikkmeter steinmasse tas ut i forbindelse med seks store infrastrukturprosjekter i Bærumsregionen. Målet er at mest mulig stein og jord fra anlegg- og byggeplasser skal brukes på nytt. For å få til en bærekraftig løsning på dette skal prosjektet utvikle en klimaklok markedsplass for overskuddsmassene.

- Vi i Norconsult Digital er veldig stolte av å vinne denne konkurransen. For oss som brenner for bærekraftige løsninger og digitalisering av bygg- og anleggsbransjen er dette prosjektet midt i blinken, sier Ola Greiff Johnsen adm.dir. i Norconsult Digital.

Norconsult Digital har med seg Norsk Gjenvinning M3 og sitt eget datterselskap Pure Logic AS som underleverandører. Sammen har selskapene en unik kombinasjon av kompetanse på digitalisering, innovasjon, massehåndtering og lønnsom bærekraft.

- Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven og har satt sammen et A-lag for å løse den. Sammen skal vi digitalisere for å gi målbare bærekraftsresultater og vi skal effektivisere bransjen sin håndtering av masser, sier Greiff Johnsen.

 

KLIMAKLOK MARKEDSPLASS

Samferdselsutbygginger og andre bygge- og anleggsarbeider etterlater seg store mengder overskudd av stein og andre masser. I dag nyttiggjøres disse massene i liten grad. Uttak av nye masser, forbruk, deponering og lange transportveier fører til store klimagassutslipp og har negative effekter for lokalmiljøet.

Partnerskapet skal utvikle et digitalt system for gjenbruk og handel med overskuddsmasser fra anleggs- og byggeplasser. Gjenbrukssystemet skal være klart sommeren 2024, og skal fungere som en klimaklok markedsplass, hvor tilbud og etterspørsel kan møtes. Systemet skal legge til rette for enklere, tettere og smartere samarbeid mellom aktørene i bransjen. Slik kan det bidra til mindre uttak av masser, smartere og mindre transport og reduserte utslipp fra bygge- og anleggsarbeid. Det planlegges for at sentrale deler av systemet kan tas i bruk allerede våren 2023.

Innovasjonspartnerskapet er et samarbeid mellom Asker, Oslo og Bærum kommuner. Prosjektet er økonomisk støttet av Miljødirektoratet, Innovasjon Norge og Enova.

Kontakt oss