Lovende algoritme skal lette detektivarbeid

Norconsult Digital bistår Concedo med utvikling av algoritmer som skal finne oljefelt i enorme seismikkdata.

Concedo er et oljeselskap fra Asker som har spesialisert seg på å identifisere muligheter for nye olje- eller gassfunn på norsk kontinentalsokkel. De identifiserte mulighetene kalles prospekter. Ved hjelp av algoritmer ønsker selskapet å få forslag til prospektmuligheter som geologene og geofysikerne kan analysere videre. Etter grundig analyse kan det senere føre til søknad om produksjonslisens og beslutning om leteboring.

Seismiske undersøkelser bruker lydbølger for å kartlegge geologiske strukturer under jordoverflaten. Denne seismikken kan deretter tolkes for å forutsi mulige olje- og gassforekomster, som deretter bekreftes gjennom boring. Historisk har man forsøkt å identifisere områder der det er økt sannsynlighet for forekomst av hydrokarboner ved at geologer og geofysikere tolker brønndata og seismiske data, men jobben blir stadig mer komplisert, og nå undersøker Concedo mulighetene for bruk av kunstig intelligens i letearbeidet.

− Dette er jo data som er blitt saumfart i snart 50 år, og da begynner det å bli vanskelig å gjøre nye funn. I tillegg sitter vi i dag på enorme datasett, som selv om de er nyttige, kan det være krevende å se nye gode muligheter for store funn. Derfor prøver vi nå å utnytte kunstig intelligens for å se etter mønstre i dataen og geologien som mennesker ikke er like gode på å oppdage, sier Jens Kolnes, letegeofysiker hos Concedo.

Kolnes har jobbet med Ole-Magnus Høiback fra Norconsult Digital sitt team for maskinlæring og kunstig intelligens, for å utvikle datadrevne algoritmer som kan forbedre Concedos leteprogramvare. Det er ingen enkel oppgave.

− Med så store datamengder må man skrive en effektiv algoritme som ikke bruker for lang tid. I tillegg egner mange algoritmer seg dårlig for å finne det som typisk for oljefelt, fordi de opplagte eksemplene på oljefelt allerede er funnet med tradisjonelle metoder.  En tredje utfordring er å trene opp en algoritme til å lete etter prospektforslag når vi ikke sitter med fasiten, påpeker Kolnes.

Det er nettopp i utvikling av algoritmen for å løse slike utfordringer, at samarbeidet med Norconsult Digital har vært svært givende, ifølge Kolnes. For Ole-Magnus Høiback i Norconsult Digital er det motiverende å jobbe med et så utfordrende prosjekt.  

− Maskinlæring kan bidra med mye innen geofysikk og seismikk, men meg bekjent er det ingen som virkelig har fått det til. Derfor kan denne leveransen gi Concedo veldig målbare resultater. Jeg tror også at Norconsult Digital sitt arbeid med KI og maskinlæring vil kunne gagne mange flere kundegrupper fremover, siden nesten alle områder av samfunnet vil bli berørt av teknologien, sier Høiback.

Prosjektet forventes å vare til sommeren. Resultatene er så langt lovende og vil bli testet på nye områder etter det. Målet er at algoritmene på sikt kan berike analysene som gjøres i Concedo, og gjøre deres beslutningsgrunnlag enda bedre. På sikt vil det kunne gjøre at man finner flere områder med olje og gass man ellers ikke ville klart å finne.

  • Oxana Eide

    Gruppeleder

  • Kontakt oss