Miljøsertifisering av bygg i ISY Eiendom

Eiendomsforvaltere stemte frem «Miljøsertifisering av bygg» som ny ønsket funksjonalitet i ISY Eiendom på ISYdagene 2021. Dette er nå klart til bruk i ISY Eiendom Web.

Det finnes i dag ulike typer miljøsertifisering av bygningsmasse, som ZEB, FutureBuilt eller BREEAM. For finansieringsinstitusjoner og eiendomsutviklere gir for eksempel et BREEAM-sertifikat en sikkerhet for at man investerer i et bygg med gode løsninger og god kvalitet som er godt rustet til å møte fremtidens krav og forventninger. For eiendomsforvaltere er det interessant å ha oversikt over dette, og gjerne synliggjøre disse spesielt for å framheve framtidsrettede og grønne bygg.


Et bærekraftig bygg bruker mindre energi og har gjennomtenkte og kvalitetsmessig gode løsninger som varer lenge. Mange byggeprosjekter har ambisjoner om dette, men det kan være en utfordring å dokumentere at det faktisk blir levert. Et miljøsertifisert bygg eller anlegg dokumenterer slike kvaliteter og gir sikkerhet for faktisk sparte kostnader. En miljøsertifisering viser også at du som eiendomsforvalter tar grep og omsetter ideer om miljø og bærekraft til praktisk handling. Et miljøsertifikat krever at byggeprosjekter jobber strukturert med miljøhensyn gjennom hele byggeprosessen og kan dokumentere alle tiltak som er gjennomført.

 


Brukerne tok valget

På vår årlige brukerkonferanse ISYdagene lar vi kundene våre nominere kandidater til ny funksjonalitet som skal implementeres i FDV-systemene våre, og forplikter oss til å levere valgt kandidat før neste konferanse. På ISYdagene i 2021 ble miljøsertifisering av bygg av kundene våre stemt fram som ny ønsket funksjonalitet i ISY Eiendom. Funksjonalitet for dette er nå ferdig utviklet og klart til bruk i ISY Eiendom web.

I administrasjonsmodulen i ISY Eiendom kan kunden selv registrere hvilke miljøsertifiseringer man ønsker å forholde seg til i sin organisasjon. For den enkelte bygning kan man da angi hvilken miljøsertifisering som gjelder ved å velge fra listen over aktuelle sertifiseringer. Når en bygning er markert som miljøsertifisert, vil dette vises med tekst og symbol både i utlisting av bygninger og i egenskapsbilder. Dermed kan alle brukere av systemet enkelt se hvilke bygninger som er miljøsertifisert, og ISY Eiendom hjelper deg med å synliggjøre denne verdien i organisasjonen din.

  • Endre Nørstebø Lykke

    Markedssjef FDV

  • Kontakt oss