Et godt eksempel på hvordan masser kan nyttiggjøres er Kadettangen i Sandvika. Området er en utfylling som hovedsakelig består av overskuddsmasser fra den tidligere E16-traseen.
Et godt eksempel på hvordan masser kan nyttiggjøres er Kadettangen i Sandvika. Området er en utfylling som hovedsakelig består av overskuddsmasser fra den tidligere E16-traseen.

Bærum Ressursbank får «Ein Stein»

Chatboten «Ein Stein» gjør at Bærum Ressursbank effektivt kan svare på faglige spørsmål og gi faglige råd til brukerne av Porfyr, et markedssystem for overskuddsmasser. Den avanserte chatboten er utviklet av Norconsult Digital og bruker kunstig intelligens (KI) i form av OpenAIs språkmodeller.

I flere år har Norconsult jobbet tett med Bærum Ressursbank, et initiativ av Bærum kommune der målet er å fremme en sirkulær tilnærming til håndtering av masser i bygge- og infrastrukturprosjekter.

Bakgrunnen for prosjektet var en rekke planlagte og igangsatte infrastrukturutbygginger i regionen, som E16, E18, Fornebubanen, ny vannforsyning til Oslo og nytt vannverk i Asker og Bærum, som ville føre til et stort overskudd av masser. Tanken er at gjennom bærekraftig massehåndtering kan massene gjenbrukes, i og mellom prosjekter, fremfor å kjøres til et deponi.

Norconsult Digital på banen fra 2022

Som en del av utviklingsarbeidet ble det mot slutten av 2022 inngått et innovasjonspartnerskap med Bærum kommune og Norconsult Digital for å utvikle et markedssystem for overskuddsmassene – Porfyr.

Et av de viktigste målene for Bærum Ressursbank er å gi brukerne full oversikt over alle alternativer for massehåndtering med tilhørende massebehov – overskudd og kapasitet.

I arbeidet med Porfyr ble KI-ressurser fra Norconsult Digital hentet til et mulighetsprosjekt der KI-rådgiveren «Ein Stein» tok form, som tar i bruk kunstig intelligens i form av OpenAIs språkmodeller for å tolke rapporter.

Norconsult Digital jobber målrettet for at kundene får den innsikten og rådgivningen de trenger for å utnytte kraften i kunstig intelligens.

– Vi opplever stor interesse rundt tilpasset bruk av språkmodeller, men ofte har ikke kunden et klart definert problem når de kontakter oss. I dette tilfellet har Bærum kommune deltatt aktivt i hele prosessen og vi har kunnet bruke våre fageksperter på KI for å identifisere problemet og løse det på en effektiv og optimal måte, sier Eskil Elness, gruppeleder for Maskinlæring i Norconsult Digital.

Avansert

En som har jobbet mye med Porfyr og utviklingen av den avanserte chatboten «Ein Stein», er Oscar Sommervold, rådgiver i Norconsult Digital med en master i programvareutvikling fra Universitet i Bergen. Oscar har nøkkelkompetanse blant annet innen maskinlæring (ML), KI og OpenAI/ChatGPT, VR/XR.

– Ein Stein er en avansert chatbot som tar i bruk KI i form av OpenAIs språkmodeller. Det gjør det mulig for chatboten å forstå og svare intelligent og informativt på spørsmål. Chatboten er i stand til å tilby både veiledning i Porfyr samt svare på faglige spørsmål knyttet til kunnskapsdatabasen, sier Sommervold.

KI-rådgiveren kan allerede nå tolke og gi tilbakemelding på analyserapporter av massens forurensning, i tillegg er det mulig å få tilbakemelding på tilslagstester og siktekurver (se faktaboks under), forteller Sommervold.

Det er PDF-filformat som støttes, og tilbakemeldingene som gis av «Ein Stein» er kun synlig for personer med tilgang til prosjektet eller anlegget.

Personvern og lagring av data

Filer som lastes opp til KI-rådgiveren lagres i Porfyrs vektordatabase og deles ikke med andre brukere. Deler av KI-rådgiveren benytter seg av teknologi fra OpenAI og bruddstykker av filinnholdet vil tilgjengeliggjøres for deres modeller, men OpenAI hverken bruker eller deler disse dataene.

Les mer om hvordan OpenAI behandler data: OpenAI

Se presentasjonen av Porfyr under Bærekraftsuken 2024: Porfyr: Digital markedsplass for bærekraftig massehåndtering

 

Faktaboks:

Analyse av massens forurensning

Dersom det er lastet opp en totalkjemisk analyse av massen kan KI-rådgiveren gi tilbakemelding på denne. Det hentes ut relevante verdier som benyttes til å gjøre fire følgende kravsjekker:

Generelle krav

Massen sjekkes for 21 helse- og miljøfarlige stoffer, og blir tildelt en tilstandsklasse basert på resultatet. Vi bruker Miljødirektoratets definisjoner, les mer her: Tilstandsklasser for forurenset grunn - Miljødirektoratet

Utlekking farlig avfall

Resultat av totalkjemisk analyse sammenstilles mot kriterier for avfall som kan mottas ved deponier for farlig avfall (Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg 2, tabell 2.4.1 og 2.4.2)

Utlekking inert deponi

Resultat av totalkjemisk analyse sammenstilles mot kriterier for mottak av avfall på deponi for inert avfall (Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg 2, tabell 2.1.1 og 2.1.2)

Utlekking ordinært deponi

Resultat av totalkjemisk analyse sammenstilles mot kriterier for ordinært avfall og farlig avfall som deponeres sammen på et deponi for ordinært avfall (Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg 2, tabell 2.3.1 og 2.3.2)

 

Analyse av massens kvalitet

Dersom det er lastet opp enten tilslagstest, siktekurve, eller begge deler, vil KI-rådgiveren utføre en analyse av massen som evaluerer egnethet til en rekke bruksområder. Per i dag er de fleste bruksområdene med påfølgende krav hentet fra Statens Vegvesens N200. Kravene for alle bruksområdene følger med i rapporten fra KI-rådgiveren.

Tilslagstest

KI-rådgiveren henter ut testresultatene og sammenstiller de mot kravene for bruksområdene hvor en tilslagstest er nødvendig for å evaluere om massen er egnet.

Siktekurve

KI-rådgiveren bruker fraksjonsstørrelsen fra siktekurven til å evaluere om massen er innenfor kravene som stilles til fraksjonsstørrelse. Merk at alle bruksområdene har krav til hvilke fraksjonsstørrelser som er godkjent til bruk.

 

  • Eskil Elness

    Gruppeleder

  • Kontakt oss