Tellef_Kydland

Norconsult med beste foredrag på Den Kloke teknologi

Den Kloke Teknologi (DKT) er blitt arrangert i 19 år – og er den største og viktigste konferansen om bruk av BIM og VDC i den norske byggenæringen. I år deltok ca. 360 fagfolk fra alle deler av BAE-næringen.

Norconsult var i år representert med foredrag av Bridget White og Margarida Jeronimo Barbosa fra datterselskapet Nordic Office of Architecture og geotekniker Tellef Kydland. I tillegg bidro flere sentrale personer fra Norconsult og Nordic med gjennomføringen av konferansen.

Årets beste foredrag

Tellef Kydlands «Digital geoteknikk - Tolkning av grunnforhold med maskinlæring» ble av konferansedeltagerne kåret til årets beste DKT-foredrag.

I sitt innlegg belyste Kydland nytteverdien av å utnytte potensialet som ligger i mer datadrevet prosjektering. Gjennom eksempler ble det trukket frem hvordan maskinlæring, skyteknologi og API-er kan brukes til å skape reell verdi i prosjekter.

– Byggeindustrien utvikler seg raskere og raskere, både bygninger og annen infrastruktur blir større og mer kompleks. For å holde følge med strengere krav til leveranse, bærekraft og økonomi, må bransjen ta i bruk ny teknologi, sier Kydland.

Arkitektene Bridget White og Margarida Barbosa delte informasjon hvordan arkitektene i Nordic – Office of Architecture jobber med teknologi for å optimalisere prosessene i rehabiliteringsprosjekter. White og Barbosa viste at interne casestudier har vist hvor risikoen er høyest i rehabiliteringsprosjekter og blant annet hvor viktig det er med adekvat informasjon om bygg tidlig i designprosessene.

Morten Ræder fra Nordic presenterte ny MMI-veileder for byggebransjen og deltok i paneldebatt om temaet.

Bred deltakelse og flere viktige roller

I dag har Norconsult et av de største innovasjonsmiljøene blant de norske rådgivningsselskapene. Det er en tydelig strategi i Norconsult at selskapet skal drive innovasjon i oppdrag for kunder og skape ny vekst. Norconsult gjennomfører nærmere 20 000 oppdrag i året, noe som gir en stor erfaringsbase og potensiale for nyskaping.

Norconsult og Nordic har hatt viktige roller i DKT-komiteen, selskapene var aktive bidragsytere i gjennomføring av todagers arrangementet som ble avholdt på The Hub i Oslo. Kristoffer Bugge og Inge Handagard fra Digital Transformasjon i Norconsult og CTO Knut Ramstad fra Nordic er i arrangementskomiteen og bidro som møteledere.