Nordnorsk entreprenørsuksess

Tromsø-entreprenøren Consto har valgt å satse spesielt på kompetanse og kapasitet rundt byggeprosjektutvikling. Kombinert med ISY Calcus og ISY ByggOffice har det gitt Consto en suksessoppskrift til å jobbe sammen med kunder på prosjektutviklingen, helt fra idéfasen til ferdig bygg.

- Fremdriftsstyring og kostnadsstyring. Skal man lykkes må man ha full styring på begge disse områdene.

En annen satsing den nå fem år gamle entreprenøren la opp til helt fra starten av, er strategien om å gi kundene en tillitserklæring: «Vi holder det vi lover» er et gjennomgående motto i Consto.

Kundene skal være trygge på at når avtalen er signert, skal prosjektet gjennomføres som avtalt og på en forutsigbar måte. Fagre ord, men ikke alltid like lett å etterkomme...

 

Største nordnorske

Men for Consto har det fungert. Selskapet ble etablert høsten 2006 av en håndfull personer som kom fra Skanska. Fellenevneren var solid erfaring fra prosjektutvikling og drift.

Resultatet er at den unge bedriften allerede har rukket å bli den største nordnorske byggentreprenøren, med aktiviteter fra Kirkenes i nord til Bodø i sør. Omsetningen i 2010 ble på 631 millioner kroner. Oppdragene består av både bolig og næringsbygg, samt alle typer offentlige bygg.

 

Innsiktsfulle valg

- Vi visste hva vi gikk til og hadde en formening om hva som var nødvendig for å lykkes i bransjen, sier prosjektleder Ronny Bøckmann. - En av nødvendighetene var helt fra starten av å skaffe oss gode verktøy som kunne bidra til forutsigbarheten vi la opp til.

Gründerne hadde hatt erfaring med flere ulike verktøy gjennom karrieren, men tok seg tid til å se på nytt hva som fantes på markedet før de handlet. Sterk funksjonalitet var den viktigste egenskapen de så etter.

To av disse verktøyene var ISY Calcus for tidligfaseberegninger og ISY ByggOffice, Norconsult Digital sin helhetsløsning for kalkulasjon og produksjonsoppfølging.

 

ISY ByggOffice

Komplett løsning innen kalkulasjons og produksjonsoppfølging for bygg og anlegg. Alle oppgavene i et prosjekt knyttes sammen gjennom egne moduler som kan tilpasses brukeren. UE-forespørsler gjennom ISY AnbudsWeb.

 

ISY Calcus

ISY Calcus har satt en ny standard for kostnadsoverslag og kalkyle under prosjekteringen. Benyttes til kostnadsstyrt prosjektutvikling, VIM-kalkyle, lønnsonhetsanalyse, vurdering av usikkerthet, CO2-analyse m.v. ISY Calcus er akseptert som analyseverktøy for materialdelen av BREEAM-NOR.

Valget var egentlig ikke så veldig vanskelig siden vi visste hva vi så etter. Vi var jo både brukere og beslutningstakere, og ISY ByggOffice hadde det vi så etter. 

 

Jonny Bøckmann, Prosjektleder i Consto

Handler om to ting

- Suksessgraden av prosjekter handler nemlig kun om to viktige ting, poengterer Bøckmann. - Fremdriftsstyring og kostnadsstyring. Skal man lykkes må man ha full styring på begge disse områdene.

- Det fine med ISY-verktøyene er at de prater godt i hop, fortsetter han. - Integrasjonen gjør at det er greit å ta ting fra ISY Calcus til ISY ByggOffice.

Vi får en rød tråd fra start til mål; fra tidligfase beregninger til full kostnadsstyring i byggeprosessen. Det gir den økonomistyringen og forutsigbarheten som er nødvendig for å lykkes.

Uten unntak er alle Constos prosjekter siden oppstarten blitt kalkulert i ISY Calcus og styrt økonomisk med ISY ByggOffice, inklusive avviks- og endringsstyring.

- Vi takler alle prosjekter på denne måten, sier Bøckmann. - Fra små til store.

 

Bygger fantastisk forretningssenter

Det hittil største byggeprosjektet er Jekta Storsenter som Consto for tiden har under oppføring i Tromsø. 75.000 kvm som skal huse 140-150 butikker.

En kontrakt på over 700 millioner kroner (eks. mva.). Ett nybygg som skal stå ferdig i slutten av neste år, samt en ombygging av eksisterende bygningsmasse som skal være klar våren 2013. Utviklingsarbeidet er gjennomført i nært samarbeid mellom Coop Nord og Consto.

- Vi har en logistikkutfordring i at det egentlig er to kjøpesentre som skal bygges sammen til ett storsenter, sier Bøckmann. — En 180 meter tomt mellom dem skal "fylles igjen" for å danne ett storsenter.

 

Måles på senteromsetningen

- Det utgjør en kjempestor utfordring omleggingsmessig ettersom ingen av butikkene i kjøpesentra skal lide omsetningmessig i byggeperioden.

I planleggingen er det lagt stor vekt på at utbyggingen i minst mulig grad forstyrrer den eksisterende handelen.

Av den grunn blir Consto faktisk målt på senter-omsetningen ukentlig!

- Vi måtte bygge nytt P-hus på 15.000 kvm som ble tatt i bruk et halvt år etter oppstart, før vi kunne rive eksisterende P-hus som sto i veien for nysentret. Dette samtidig som vi legger om all infrastruktur i området. Resultatet er en veldig tøff fremdrift, med stor produksjon, slutter Ronny Bøckmann.

Da er det greit å ha gode styringsverktøy.

 

  • Andreas Myrhaug

    Senior Salgskonsulent

  • Stig Solem

    Senior Salgskonsulent

  • Kontakt oss