Hogna Hellestad
Egil Hogna (t.v.), konsernsjef i Norconsult, og Stein Ivar Hellestad, konsernsjef i Skanska Norge. Foto: Johnny Syversen

Skanska Norge inngår SaaS-avtale med Norconsult Digital om bruk av ISY Project Controls for kalkulasjon og kostnadsstyring

I juli 2020 besluttet Skanska Norge å gå til anskaffelse av en ny løsning for kalkulasjon og kostnadsstyring. Etter to år med tett og godt samarbeid mellom Skanska Norge og Norconsult Digital, har Skanska valgt ISY Project Controls. Gjennom prosessen er ISY Project Controls utviklet til en løsning som støtter behovene en stor entreprenør har til et moderne kalkyle- og økonomioppfølgingsverktøy.

Norconsult Digitals ISY Project Controls er basert på en skybasert fremtidsrettet teknologiplattform, der god dataflyt mellom interne fagområder og mellom aktuelle aktører i prosjektet er vektlagt. Ved bruk av ISY Project Controls vil ulike roller i prosjektet bidra til å skape et solid datagrunnlag og sikre økt verdi fra kalkulasjon til produksjonsoppfølging.

SaaS-løsningen gir fortløpende kontroll over inntekts- og kostnadsutviklingen, samt miljømessige konsekvenser og risikoene knyttet til ulike konsepter og endringer i prosjektene. ISY Project Controls har også støtte for modellbasert (BIM) kalkulasjon og oppfølging med viewer.

Godt samarbeid

Det gode samarbeidet mellom Skanska Norge og Norconsult Digital vil fortsette fremover, og Norconsult Digitals mål er å tilby et standard kalkulasjons- og økonomistyringsverktøy som oppfyller Skanskas og bransjens krav og deres behov for struktur og metodikk. Gjennom utvidet informasjonsutveksling og tett samarbeid skal partene utnytte kompetanse og innsikt for å styrke og kontinuerlig forbedre ISY Project Controls.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Norconsult og bidratt til å utvikle en løsning som gir oss et effektivt kalkulasjons- og økonomistyringssystem, som setter oss bedre i stand til å kalkulere og gjennomføre prosjekter, og hvor det er lagt et godt grunnlag for videre utvikling av løsningen, sier Stein Ivar Hellestad, konsernsjef i Skanska Norge.

Høye ambisjoner

– Norconsult har høye ambisjoner innenfor digitalisering på vegne av våre oppdragsgivere og internt, og Norconsult Digital er en viktig del av dette arbeidet. Vi jobber tett med Skanska i en rekke store infrastrukturprosjekter, og vi er trygge på at også dette samarbeidet vil styrke lønnsomheten og gi høyere effektivitet i hvordan krevende infrastrukturprosjekter løses, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

 

Om Norconsult Digital

Norconsult Digital, som er en del av Norconsult-konsernet, er en helhetlig digitaliseringspartner og tilbyr både programvare og tjenester til aktører innen eiendom og infrastruktur. I over 30 år har vi utviklet nyskapende teknologi ved å kombinere vår brede fag- og bransjekunnskap med vår teknologiske kompetanse.

Norconsult Digital har løsninger og kompetanse innen hele prosjektets livssyklus; fra planlegging, prosjektering, bygging og til forvaltning. Vi har lang erfaring i å binde sammen verdikjeder fra ulike aktører som byggherrer, entreprenører og rådgivere, slik at digitalisering blir mer enn summen av delene. Derfor er vi et av de ledende IT-selskapene i Norden.

Om Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 200 medarbeidere fordelt på over 130 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. (Tall pr. tredje kvartal 2023)

  • Idar Kirkhorn

    Divisjonsdirektør Produkt

  • Kontakt oss