BA prosjektet er en revitalisering av et gammel bygård fra 1898 som skal huset redaksjon til BA og en kafe på gateplan. Bildet krediteres til Vill Urbanisme
BA prosjektet er en revitalisering av et gammel bygård fra 1898 som skal huset redaksjon til BA og en kafe på gateplan. Bildet krediteres til Vill Urbanisme

Slik kutter Vill Urbanisme høye klimagassutslipp

Med en bærekrafts-rose og et stort engasjement for miljøvennlige valg, baner Vill Urbanisme vei for fremtidens bærekraftige byggesektor – med god hjelp av ISY Calcus.

– Byggesektoren står for 40 prosent av verdens CO2-utslipp og energiforbruk. 24 prosent av disse utslippene kommer fra produksjon av byggevarer. Innovasjon knyttet til materialbruk har til nå vært ikke-eksisterende. Det gjør vi noe med, sier Thomas Pfeffer, partner og prosjektleder i Vill Urbanisme.

Vill Urbanisme er et kollektiv bestående av ulike aktører innenfor byutvikling. Kollektivet har kontorer i Bergen, Oslo og Grimstad. De opererer i feltene arkitektur, plan, energi, miljø og sosial bærekraft. Deres visjon er å gjøre byggeprosjekter billigere – ikke dyrere – selv med miljøvennlige løsninger.

– Leietakere er svært opptatt av miljø og bærekraft, og kundene våre fokuserer mer og mer på klimanøytrale løsninger i hele byggets levetid. Det betyr naturligvis at utbyggerne og leverandørene må omstille seg, sier Pfeffer.

Vill Urbanisme forsøker å implementere FNs bærekraftsmål i alle prosjekter, og har utviklet et eget verktøy, bærekraftsrosen, som de bruker i dialog med kundene.

 

Tar høyde for hele livsløpet

– Vill Urbanismes engasjement for bærekraft og beslutninger i tidlig fase av et byggeprosjekt er imponerende og passer godt med ISY Calcus sin satsning på klimagassberegninger, sier Gard Arefjord, rådgiver i Noroconsult Digital.

For å redusere tiden som går med til kostnadskalkyler, life cycle cost (LCC) og klimagassberegninger i tidlig fase av et byggeprosjekt bruker Vill Urbanisme ISY Calcus. ISY Calcus tar høyde for hele livsløpet til et bygg, og beregner levetidskostnadene og klimagassutslipp til ulike bygningsdeler.

– ISY Calcus gir oss et oversiktlig bilde av CO2-utslipp for enkeltmaterialer og ulike byggkonstruksjoner. Vi bruker løsningen til å vurdere miljøprofilen på konkrete materialer opp mot kundenes behov og ønsker, sier Pfeffer.

 

Ny klimagassmodul følger NS 3720

ISY Calcus inneholder omfattende og oppdaterte tallgrunnlag på både byggekostnad, LCC og klimagassutslipp og setter alle disse beregningene satt sammen i ett system. Nå lanseres også en ny klimagassmodul som følger standarden NS 3720 – Metode for klimagassberegninger for bygninger, inkluderer alle faser i byggets levetid.

– ISY Calcus er en løsning hvor du enkelt kan foreta riktige beslutninger rundt både byggekostnader, LCC og klimagassutslipp. Du kan komme frem til gode økonomiske valg, som samtidig er bærekraftige for deg, bedriften din og kloden vår, sier Arefjord.

  • Geir Johansen

    Gruppeleder

  • Kontakt oss