Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Statens vegvesen mobiliserer for mer maskinlæring

Statens vegvesen ser mange muligheter i å bruke kunstig intelligens og maskinlæring til å få mer ut av eksisterende data. Etter seks kursdager sammen med Norconsult Digital boblet det av ideer om potensialet i maskinlæring.

Maskinlæring handler om å identifisere og gjenkjenne mønstre i store datasett, slik at datamaskinen kan gi antagelser om framtiden. Som den største aktøren innen veitransport i Norge sitter Statens vegvesen på store mengder data.

– Vi har mange typer sensorer med ulike funksjoner, og et resultat av dette er at vi sitter på store datasett. Vi har lyst til å få enda mer ut av dem ved å bruke maskinlæring, sier Bjor Grønnevet som er seniorrådgiver i divisjon for transport og samfunn i Statens vegvesen.

For å kunne ta i bruk mer maskinlæring ville Statens vegvesen heve kompetansen på feltet blant egne ansatte. Norconsult Digital fikk oppdraget med å levere både praktisk og teoretisk opplæring i maskinlæring.


Øvde med modell for å forutse sannsynligheten for ulykker

– I den praktiske delen av kurset brukte vi Statens vegvesens egne datasett. Vi brukte for eksempel trafikkdata til å bygge en modell som kan forutse sannsynligheten for ulykker, sier Thomas Hjelde Thoresen som er gruppeleder for maskinlæring og AI i Norconsult Digital.

Thoresen mener Statens vegvesen er fremoverlente som bestiller et slikt kurs, og det at de er tydelige på hva de vil ha, gjorde det enklere å lage et treffsikkert opplegg. Et av ønskene de hadde var en introduksjon til maskinlæring og bildedata.

– Vi sitter på en enorm mengde bilder, og i noen sammenhenger kan det være nyttig å finne bilder med en bestemt type egenskap. Det kan for eksempel være et spesielt type skilt. Med maskinlæring kan vi få til nettopp dette, sier Grønnevet.


Vil bygge miljø for mer maskinlæring i Statens Vegvesen

Kurset i maskinlæring er første skritt mot å benytte maskinlæring mer aktivt i Statens vegvesen. Nå har de så smått begynt å bygge et lite miljø på tvers av seksjoner, der de kan utveksle idéer og bygge på hverandres erfaring.

– Når maskinlæring nevnes hører man ofte bare om en bitteliten del av universet, og kurset var veldig bra fordi det ga oss innsikt i hele systemet rundt maskinlæring. Statens vegvesen skal være en datadrevet organisasjon, og dette kurset har utstyrt oss med evnen til å komme med nye idéer til nettopp hvordan dataene våre kan brukes, avslutter Grønnevet.

  • Christoffer Strande

    Avdelingsleder

  • Kontakt oss