Statens vegvesen vant ISY Innovation Award 2022

På ISYdagene 2022 ble innovasjonsprisen ISY Innovation Award delt ut til Statens vegvesen for deres bidrag til utviklingen av prosjektstyringsløsningen ISY Prosjekt Økonomi.

ISY Innovation Award er en utmerkelse som deles ut på ISYdagene hvert år

- Vi setter stor pris på alle våre kunder, men vi ønsker å fremme de som utmerker seg litt ekstra. Det er kunder som kanskje er krevende, men først og fremst innovative og nytenkende. Disse kundene ønsker vi å vise fram gjennom vår innovasjonspris ISY Innovation Award, sier Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i Norconsult Digital.

Statens vegvesen (SVV) har gjennom mange år vært en viktig samarbeidspartner for Norconsult Digital i utviklingen av prosjektstyringsløsninger. SVV har med sine mange brukere, fordelt på ulike divisjoner, gitt løpende innspill og utfordret utviklingen. Dette har bidratt til bedre og mer tilpassede løsninger i takt med behovene i markedet.


- Statens vegvesen er en organisasjon som står ovenfor mange spennende utfordringer. Deres stå-på-vilje inspirerer oss i vårt arbeid med å videreutvikle ISY Prosjekt Økonomi og vi setter stor pris på samarbeidet, sier avdelingsleder Prosjektstyring Geir Scott Janssen i Norconsult Digital.

Ved å samarbeide med SVV har ISY Prosjekt Økonomi blitt en fremtidsrettet løsning til glede for både SVV og alle andre kunder som i dag bruker løsningen.

- Statens vegvesen har satt krav til oss, men også spilt oss gode gjennom godt samarbeid. De har bidratt til å prege fremtiden for en av våre løsninger og er en verdig vinner av ISY Innovation Award 2022, avslutter Greiff Johnsen.

  • Merethe Wold Sagen

    Seniorrådgiver Marked

  • Kontakt oss