Norsk Kylling AS tok i bruk nytt fabrikkbygg på Furumoen Næringspark i Orkanger i 2021.

Strømlinjeformer organisasjonen ved hjelp av økonomiløsning

Da REITAN slo sammen Login Eiendom og NHP til det nye eiendomsselskapet RELOG, hadde de behov for et system som kunne få de to organisasjonene til å fungere effektivt sammen. Med implementering av ISY Prosjekt Økonomi har de fått både felles løsning for økonomien i prosjekter og felles arbeidsmetodikk.

- Valget falt på ISY Prosjekt Økonomi fordi det var oversiktlig, intuitivt og lett å jobbe i, sier eiendomsdirektør Bjørnar Høyland.

RELOG eier lagerbygg, industribygg og næringsparker over hele landet og signerer nye byggekontrakter jevnlig. Da REITAN foretok sammenslåingen i fjor, fikk de samlet 78 industrieiendommer og en tomtebank på fem millioner kvadratmeter under samme tak.

- Login Eiendom satt med mye ferdigutviklet eiendom, og NHP på en stor tomtebank. Når vi nå er slått sammen er vi rigget for videre vekst, med en cashflow fra en forholdsvis stor eiendomsportefølje samt en stor utviklingsbank i form av tomter, sier RELOGs eiendomsdirektør Bjørnar Høyland.

Sammenslåingen betyr også at selskapet nå skal få 28 økonomer, ingeniører og driftspersonell som tidligere har jobbet i hver sin organisasjon til å jobbe effektivt sammen. Opprettelsen av det nye selskapet ble en gylden anledning til å etablere et prosjektoppfølgingssystem for hele organisasjonen.

- Vi hadde et ønske om å kunne rapportere alle prosjektene i samme mal og strømlinjeforme organisasjonen ved at alle kjenner og bruker det samme systemet, sier Høyland.

De hadde veldig gode erfaringer, så vi gjorde et dypdykk og fant at ISY Prosjekt Økonomi var et oversiktlig og intuitivt system som det var lett å jobbe i. 

Eiendomsdirektør Bjørnar Høyland, RELOG.

Dypdykk etter anbefaling

Det var erfaringene fra søsterselskapet Norsk Kylling som gjorde at valget falt på nettopp ISY Prosjekt Økonomi.

RELOG har til enhver tid mellom ti og tjue pågående prosjekter, fra små ombygginger til renovering og nybygg. Prosjekter som i størrelse spenner fra to millioner kroner til over 500 millioner kroner.

- Byggeprosjekter har komplekse prosesser der man må ha full kontroll på prosjektøkonomien. Hvor mye har man betalt ut? Hvilke endringer er bestemt? Hvilke krav foreligger fra entreprenørene? Dette er dessuten en konfliktfull bransje der det ofte er motstridende interesser. Man inngår en kontrakt, men så skjer det endringer og det oppstår uforutsette ting. Da er det viktig å ha full kontroll, sier Høyland.

For seniorrådgiver Kjersti Risberg Haugland i Norconsult Digital er det fint å få bekreftet at ISY Prosjekt Økonomi gir en merverdi som økonomistyrings-løsning til private aktører i eiendomsbransjen.

- RELOG AS er en betydelig privat aktør innen eiendomsutvikling som nå tar i bruk ISY Prosjekt Økonomi som et viktig kontraktstyringsverktøy, sier Haugland.

Haugland sier implementeringen har vært en givende prosess.

- RELOG har klart å implementere arbeidsmetodikken i ISY Prosjekt Økonomi i egen organisasjon i løpet av kort tid. De har vært fremoverlent fra første stund, noe som er viktig for optimal bruk av løsningen, sier Haugland.

  • Kjersti Risberg Haugland

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss