Systemutvikling for en bedre hverdag

Statens vegvesen trengte bistand til videreutviklig- og vedlikeholdsaktiviteter knyttet til system for oppfølging av kontrakter med entreprenører for drift og vedlikehold av Norges riksvegnett. Resultatet ble ELrapp - en løsning som er utviklet av Norconsult Digital.

Siden høsten 2021 har vi jobbet med migrering av løsning for kontraktsoppfølging til SVVs egen skyplattform. ELRAPP er et web-basert system som sikrer oppfølging av oppgavene i Statens vegvesens entreprisekontrakter.

 

Banebrytende løsning

ELRAPP brukes også til føring av oversiktslister som alle entreprenører er pålagt å utføre på vegne av Statens vegvesen for alle typer kontrakter. ELRAPP inkluderer entreprenørens innrapportering av informasjon, Statens vegvesen sine egne kontroller, oppfølgningspunkter i kontrakter (frister og avvik) og rapportering.

Prosjektet har vært ambisiøst der løsningen i forkant av migreringen blant annet har vært gjennom en fullstendig teknologisk moderniseringsprosess. Løsningen kjører nå som en Single Page Application med moderne front- og backend.

 

Marita Ruud Gundersen, gruppeleder IT-konsulenttjenester i Norconsult Digital.

Dette er en fullstendig modernisering av IT-løsningen til moderne front- og backend. Det er også flyttet til drift på skyplattform som vil åpne for fremtidige teknologiske muligheter og integrasjonsmuligheter der Statens vegvesen kan dra mer nytte interne datakilder og løsninger.

- Teamet fortjener virkelig skryt for en supert jobb og et meget bra resultat, forteller Torstein Isaksen i SVV.

ELrapp er skyplattform som åpner nye muligheter for at Statens vegvesen skal nå deres mål, visjoner og ambisjoner, og en av våre måter å bidra til å forbedre hverdagen. Hver eneste dag.

- Vi er klare for å sammen løfte din virksomhet til neste nivå innen systemutvikling, og håper du tar kontakt med oss om du har behov for bistand, avslutter Ruud Gundersen.

 

 

Kontakt oss