Tar i bruk alt-i-ett-løsning for eiendomsforvaltning i skyen

Innlandet fylkeskommune forvalter en eiendomsmasse på mer enn 400.000 kvadratmeter, hvor de er avhengige av å samkjøre alt av renhold, drift og vedlikehold. Nå skal de effektivisere forvaltningen med en alt-i-ett-løsning.

Som en stor, fylkeskommunal eiendomsforvalter er Innlandet fylkeskommune lovpålagt å ha et system som håndterer driften av den 400.000 kvadratmeter store eiendomsmassen. Sammenslåingen av Oppland og Hedmark ga fylkeskommunen anledning til å tenke nytt.


Vi fikk mulighet til å ta et skritt tilbake og se for oss hvordan vi hadde gjort det hvis vi skulle startet med blanke ark. Vi hadde tre systemer, som vi gjerne skulle kombinert inn i ett, sier Bjørn Helge Johansen, fagansvarlig for seksjonen drift og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune.

Nå har de satset på å ta i bruk en alt-i-ett-løsning som inkluderer renhold, prosjektstyring og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Etter at de utlyste oppdraget i 2021, ble det klart at det var Norconsult Digital som skulle levere det nye systemet.


Innlandet fylkeskommune ønsket et helhetlig system, og gjennom programmet ISY Eiendom hadde vi allerede de fleste av byggeklossene de trengte. Nå er vi i full gang med å sy sammen de forskjellige modulene til en videreutviklet versjon av ISY Eiendom. I prosessen samarbeider vi tett med Innlandet fylkeskommune for å ivareta de ansattes behov og ønsker i det nye systemet, forteller Endre Nørstebø Lykke, produkteier for ISY Eiendom i Norconsult Digital.

 


Rapportering og budsjettering med et tastetrykk

Det nye systemet skal gi Innlandet fylkeskommune et helhetlig bilde av eiendomsmassen – hva som må gjøres, hva som har blitt gjort, og hvor mye som brukes av tid og ressurser.

Det lar blant annet renholdspersonellet forholde seg til detaljerte etasje- og renholdsplaner, og kvittere ut rommene underveis i arbeidet med en iPad.

– Renhold er en av våre største utgiftsposter i eiendomsdriften. Derfor er det viktig at vi har god kontroll over hvordan ressursene brukes, forklarer Johansen.

 


Eiendomsforvaltningens himmelfart

I tillegg til å levere et helhetlig system for eiendomsforvaltningen, var det et krav fra Innlandet fylkeskommune at systemet skulle håndteres i et skymiljø. Norconsult Digital fikk også i oppgave å sørge for at det nye systemet kan integreres mot andre programmer som fylkeskommunen bruker i dag.

– Det er et komplekst forretningssystem som nå skal opp i skyen, og vi legger ned mye innsats i å konvertere de nye modulene til et skymiljø. På dette området har det vært særlig inspirerende å jobbe med Innlandet fylkeskommune, for her har de utfordret oss på upløyd mark, forteller Lykke.

  • Endre Nørstebø Lykke

    Markedssjef FDV

  • Kontakt oss