Proled har benyttet FEM-Design til å modellere administrasjonsbygget til Alsaker Fjordbruk som er fundamentert direkte på pæler i sjøen, 20 meter utenfor eksisterende kailinje.
Proled har benyttet FEM-Design til å modellere administrasjonsbygget til Alsaker Fjordbruk som er fundamentert direkte på pæler i sjøen, 20 meter utenfor eksisterende kailinje.

Treffsikre modeller for kompleks geometri

Når de rådgivende ingeniørene i Proled skulle planlegge et administrasjonsbygg på en kai var det helt avgjørende at bæreevnen var gjennomtestet. FEM-Design ble løsningen for å håndtere den komplekse geometrien i konstruksjonen.

FEM-Design representerer sikkerhet for meg. Du føler deg tryggere når det du har i hodet også stemmer med simuleringene i modellen, sier Andreas Byre i Proled, det relativt ferske selskapet med rådgivende ingeniører på Stord.

FEM-Design løser alt fra enkle til kompliserte konstruksjoner, og analyserer de med stor nøyaktighet. Man kan utføre statikk, dynamikk, stabilitet, jordskjelvanalyser og dimensjonering av betong, stål og tre på den komplette 3D-modellen.

 

Ikke grønn på geometri

Vi bruker FEM-design fordi det gir oss mange muligheter til å modellere opp hva som helst når det kommer til bygg, geometrien stiller ingen begrensninger for hva du kan modellere. Enkel påføring av laster og god oversikt over resultat er en stor fordel, sier Byre.

Selv om Proled er et nyetablert selskap er ekspertisen de besitter alt annet enn grønn, med mange tiårs sammenlagt erfaring fra både entreprenørsiden og som rådgivende ingeniører. Selskapet jobber med ulike prosjekter i Sunnhordaland, blant annet for oppdrettsnæringen.

Store krefter i sving

Proled ble engasjert som rådgivende ingeniør bygg (RIB) på administrasjonsbygget til oppdrettskonsernet Alsaker Fjordbruk. Prosjektet har et bruttoareal på omtrent 4600 kvadratmeter, og er fundamentert direkte på pæler i sjøen, 20 meter utenfor eksisterende kailinje.

– At administrasjonsbygget skal stå på ei kai gjør prosjektet utfordrende statisk. Geometrien er kompleks, og seismiske laster må først beregnes på kaia før det blir forankret innover mot land. Den store kompleksiteten gjør at vi har flere modeller – både for kaien, for bygget og en felles modell, sier Byre.

 

Tett på utviklingen

NoIS har vært forhandler av FEM-Design i 25 år, og Christian Hervold har jobbet med programmet i 20 av dem.

–  Våre kunder i Norge utgjør en tredel av alle som bruker FEM-Design, og de har derfor stor innflytelse på hvordan programmet utvikler seg, sier Hervold.

Andreas Byre i Proled engasjerer seg også i utviklingen av programmet. På ønskelisten hans står en forbedring av dokumentasjonsmodulen, og en skybasert serverløsning. For øvrig er han fornøyd med samarbeidet med Norconsult Digital.

–  Jeg synes det samarbeidet med Norconsult Digital fungerer veldig bra. Har vi problemer får man kjapp tilbakemelding og respons. Det er også litt av grunnen til at vi har valgt FEM-Design, fordi de har folk i Norge som driver med vedlikehold og kundeoppfølging, avslutter Byre.

  • Christian Hervold

    Fagspesialist

  • Kontakt oss