Thx Ron Lach from Pexels

Vi styrker den digitale bærekraftsatsingen med Pure Logic

Vi overtar Pure Logic AS og styrker med det satsingen innen beslutningsstøtte, digitalisering og bærekraft. Pure Logic AS er et selskap med spisskompetanse innen estimerings- og beslutningsteori.

 – Vi ser frem til å bli en del av Norconsult. Sammenslåingen er strategisk viktig for å møte fremtidige markedsmessige muligheter og for å skape grunnlag for videre lønnsom vekst. Pure Logic og Norconsult er en veldig god match faglig og har begge et høyt ambisjonsnivå. Sammen med Norconsult skal vi realisere vår felles visjon for bærekraftige løsninger i stor skala, sier daglig leder Nina Simon i Pure Logic.

Pure Logic er et selskap med spisskompetanse innen estimerings- og beslutningsteori. Metodikken hjelper kundene med å ta gode og bærekraftige beslutninger basert på forenkling og prioritering av store datamengder. Pure Logic ble etablert i 2015 med mål om å hjelpe andre til å ta mer bærekraftige og lønnsomme valg. Forskning og utvikling er sentralt i selskapets filosofi for å skape et vedvarende konkurransefortrinn. Pure Logic holder til på Lysaker.

FNs bærekraftmål og taksonomien bidrar til at stadig flere selskaper setter seg ambisiøse bærekraftsambisjoner og rapporterer på hvilke aktiviteter som er miljømessig bærekraftige. I denne prosessen opplever mange ledere at datamengden for å ta riktige beslutninger er stor og uoversiktlig, og har behov for bistand for å angripe problemstillingene på en riktig måte slik at de ender opp med tiltak som har reell betydning.

 

Med Pure Logic på laget styrker vi vår posisjon som ledende leverandør av programvare og rådgivningstjenester innen digitalisering og bærekraft. Pure Logic har utviklet digitale løsninger som gjør det enklere for kundene våre å ta kloke og bærekraftige valg i prosjekter og strategiprosesser. Vi gleder oss til å få Pure Logics dyktige medarbeidere med på laget, og sammen tilby våre kunder og samarbeidspartnere unik kompetanse innen dette feltet, sier Ola Greiff Johnsen, i Norconsult Digital.

Norconsults datterselskap Norconsult Digital overtok Pure Logic i begynnelsen av januar 2022. Samtlige medarbeidere i Pure Logic vil fortsette i sine stillinger når selskapet viderefører sin virksomhet som en integrert del av Norconsults forretningsområde Digitalisering.

Kontakt oss