Viser vei med papirløs prosjektgjennomføring for nye E39 (ved Lyngdal)

Implenia-Stangeland ønsket å bli kvitt papirarbeidet i prosjektgjennomføringen av nye E39 Lyngdal Øst – Lyngdal Vest. Til dette valgte de ISY Prosjekt, som i dag benyttes i prosjekter med en samlet verdi på over 30 milliarder.

Strekning med prosjektverdi på 2,9 milliarder

Den 18. oktober signerte Nye Veier kontrakt med arbeidsfellesskapet Implenia Norge og Stangeland Maskin (Joint Venture Implenia-Stangeland) om utbyggingen av nye E39 gjennom Lyngdal, og den 20. oktober startet anleggsarbeidene. Strekningen er på om lag 11 kilometer, og er en del av Nye Veiers oppdrag om å fornye E39 mellom Kristiansand og Stavanger.

 

– Målet er en ny firefelts motorvei som øker trafikksikkerheten, gir vesentlig kortere reisetid og forbedrer fremkommeligheten. I tillegg har Nye Veier et uttalt mål om å effektivisere veibygging gjennom bruk av nye løsninger, materialvalg og prosjektmetoder, sier Larissa Gustafsson, sjef for prosjekteringsledelse i Implenia.

Strekningen gjennom Lyngdal skal stå ferdig sommeren 2025, og har en prosjektverdi på 2,9 milliarder. For å sikre en heldigital og smidig prosjektering, har Implenia-Stangeland signert en avtale med NoIS om bruk av ISY Prosjekt. Løsningen har blitt valgt som prosjektstyringsverktøy i flere nye prosjekter det siste året, og porteføljen har nå passert 30 milliarder i prosjektverdi.

 

Leder an med heldigitalt samferdselsprosjekt

Som totalentreprenør og rådgivende ingeniør for strekningen, har Implenia-Stangeland og Sweco en stor og kompleks oppgave foran seg. E39 gjennom Lyngdal inkluderer 5300 meter vei i dagen, 6400 meter doble tunneler, to lengre bruer og ett motorveikryss.

Med mange års erfaring og ekspertise innen bygging av komplekse infrastrukturprosjekter, har Implenia-Stangeland vært bevisste på at dette også stiller tøffe krav til en heldigital og ryddig prosjektering.

– Veistrekningen gjennom Lyngdal er svært kompleks, noe som setter høye krav til den digitale prosjektgjennomføringen. Dette forutsetter brukervennlige programvareløsninger som kan tilfredsstille kravene Nye Veier, entreprenør og rådgiver stiller. Med ISY Prosjekt kan vi enkelt ta i bruk integrert teknologi som BIM og GIS, noe som igjen gjør at vi kan fortsette å holde en svært høy standard innen veibygging, forklarer Gustafsson.

 

Komplekse prosjekter krever enkle løsninger

Ved bruk av blant annet BIM er det enkelt å sørge for at alle har én samlet modell å forholde seg til, kontra flere tusen tegninger. Løsningen gjør at alle aktører i prosjektet kan hente ut digitale rapporter, modelldetaljer, prosjektert status (MMI) og annen viktig informasjon i nær sanntidskvalitet.

Dette gir en svært presis oversikt, som lar byggherre og andre aktører følge opp alt fra risiko, fremdrift, HMS og modeller, til dokumentasjon og FDV-informasjon (forvaltning, drift og vedlikehold).

– Implenia-Stangeland har stilt høye krav til digital leveranse av all relevant prosjektinformasjon, og skal bruke ISY Prosjekt for å bidra til smidig og effektiv prosjektering. ISY Prosjekt tillater rådgivere, byggherre, entreprenør og leverandører å jobbe sammen i ett og samme system, noe som er en stor fordel, særlig i komplekse veiprosjekter, sier Knut Erik Abrahamsen, seniorrådgiver i Norconsult Digital.

ISY Prosjekt sørger for både god dataflyt og strukturering av informasjon, i tillegg til å sikre en smidig overlevering av data når prosjektet er ferdig. Dette kan byggherren Nye Veier bruke rett inn i sitt forvaltningssystem, og bidrar til at de store datamengdene som er oppsamlet kommer til nytte når utbyggingen går over i driftsfasen.

 

– Det er viktig for oss å sørge for at vi oppfyller prosjektets prestasjonsmål godt. Ett av dem er å realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt som minimerer bygge- og leveringskostnadene. Dette skal vi skal sette ut i livet med NoIS, og sammen er vi med på å etablere en ny standard for veientrepriser i Norge, avslutter Gustafsson.

  • Knut Erik Abrahamsen

    Salgssjef Bygg og eiendom

  • Kontakt oss