Erfarne

Har du erfaring og er på jakt etter nye utfordringer?

Kjersti begynte i selskapet august 2021. Før det hadde hun i en årrekke hatt ulike økonomiroller i andre selskaper.

– Arbeidshverdagen byr på mer variasjon nå, forteller Kjersti.

I jobben som konsulent/prosjektleder får hun bruk for sin økonomiske bakgrunn og arbeidserfaring, og hun forteller at helt andre egenskaper også er avgjørende for å lykkes i rollen som prosjektleder.

– Vi prøver å få til en forandring i selskapene vi hjelper. Evnen til å se og forstå prosessene i selskapet er viktig. Hva er kundens/organisasjonens behov knyttet til løsningen. Basert på dette er det lettere å se hva neste oppgave i prosessen er.

– I tillegg må du være kreativ, og du må forstå kunden for å få tilpasset løsningen best mulig for dem. Den viktigste forutsetningen for å lykkes som prosjektleder er likevel at du liker å jobbe med mennesker.

Karriere og Kompetanseutvikling

Som ny i Norconsult

Alle nyansatte gjennomfører, som en del av sin onboarding i Norconsult, e-læringskurset "Nøkkelen til Norconsult" og et to-dagers introduksjonskurs ved hovedkontoret i Sandvika. Her får man både møte ledelsen og andre nyansatte på tvers av fag og geografi. Formålet er å gi nyansatte en grundig innføring i selskapets forretningsmodell og styringssystem, samt å skape et solid grunnlag for samhandling og å styrke selskapets faglige nettverk.

I kjernevirksomheten

Innenfor oppdrags-/prosjektgjennomføringog oppdrags-/prosjektledelse har Norconsult et helhetlig kompetanseutviklingstilbud som navngis etter Norconsult sitt sett med prinsipper som kjennetegner hvordan vi jobber for å på best mulig måte komme kundene våre i møte – LiVE PRO. Les mer om LiVE PRO her.

For personalansvarlige ledere

Det er et mål for Norconsult å sikre at medarbeidere som er aktive ambassadører for selskapets bedriftskultur, og som har talent og ambisjoner innenfor selskaps- og personalledelse, skal få muligheten til å realisere dette i konsernet. Å være linjeleder i Norconsult innebærer å ha ansvar for medarbeidere, økonomisk resultat og forretningsmessig strategisk utvikling av Norconsults virksomhet. Norconsults linjeledere er avgjørende for å sikre kompetanseutvikling for den enkelte medarbeider.

  • Marion Emilsen

    Avdelingsleder Forretningsutvikling, Salg og Marked

  • Merethe Wold Sagen

    Seniorrådgiver Marked

  • Kontakt oss