ISY CAD RasterEdit

RasterEdit

RasterEdit er en applikasjon som lar deg redigere sort/hvit rasterfiler inne i MicroStation.

Kontakt oss

Rikt redigeringsverktøy

  • Flere måter å slette rastergrafikk 
  • Flytting og kopiering av rastergrafikk 
  • Speiling og rotering av rastergrafikk 
  • Rotering og strekking(Warp) av rasterfilen 
  • Piksel-invertering (svart/hvit) 

Rasterfilene har gjerne opphav i gamle papirtegninger som er skannet til rasterformat som RasterEdit kan redigere. Formater som støttes er TIFF samt Intergraph-formatene CIT og RLE. 

Merk at man ikke trenger å ha ISYCAD RasterEdit for å se eller skrive ut raster, MicroStation tar hånd om dette internt.


 

Med RasterEdit kan du blant annet slette, flytte, kopiere og strekke rastergrafikk

  • Ole Magne Kvindesland

    Senior salgskonsulent

  • Kontakt oss