ISY CAD RasterEdit

RasterEdit

RasterEdit er en applikasjon som lar deg redigere sort/hvit rasterfiler inne i MicroStation.

Kontakt oss

Rikt redigeringsverktøy

  • Flere måter å slette rastergrafikk 
  • Flytting og kopiering av rastergrafikk 
  • Speiling og rotering av rastergrafikk 
  • Rotering og strekking(Warp) av rasterfilen 
  • Piksel-invertering (svart/hvit) 

Rasterfilene har gjerne opphav i gamle papirtegninger som er skannet til rasterformat som RasterEdit kan redigere. Formater som støttes er TIFF samt Intergraph-formatene CIT og RLE. 

Merk at man ikke trenger å ha ISYCAD RasterEdit for å se eller skrive ut raster, MicroStation tar hånd om dette internt.


 

Med RasterEdit kan du blant annet slette, flytte, kopiere og strekke rastergrafikk

Portrett av Ole Magne Kvindesland

Ole Magne Kvindesland

Senior salgskonsulent

Kontakt oss