ISY CAD Steel

2D-ståltegning

Tegning og teksting av stålkonstruksjoner i 2D.

  • Tegn i oppriss eller plan
  • Lag dine egne symboler
  • Generere mengdeliste automatisk.

3D modellering

Teksting og mengdeberegning av 3D-stål

Automatisk mengdeliste

Produksjon av mengdelister av 2D/3D-stål for plotting eller eksport til MicroSoft Excel

Effektiviser

La Steel lette din hverdag når du lager strukturtegninger. ISY CAD Steel benyttes til å modellere stålkonstruksjoner i 3D samt ved tegning av stålkonstruksjoner i 2D. Verktøyet inneholder:

  • Stålprofiler i plan, oppriss og snitt 
  • Sveisesymboler 
  • Symboler for boltehull 
  • Automatisk materialliste 

Sveisesymboler

Sveisesymbolene i ISY CAD Steel er i henhold til NS-EN ISO 2553. Symbolene representerer mange typer sveiser, bl.a.

  • Kilsveis (konkav, oppdelt, forskjøvet)
  • Buttsveis (V, I, Y)
  • Tosidige sveiser
Portrett av Ole Magne Kvindesland

Ole Magne Kvindesland

Senior salgskonsulent

Kontakt oss