ISY Calcus

Ditt førstevalg innen kalkulasjon

Med kalkulasjonsverktøyet ISY Calcus kan du kalkulere både byggekostnader, livssykluskostnader og klimagassutslipp raskt og enkelt i ett og samme verktøy.

Kontakt oss

Byggekostnad

Livssykluskostnader 

Klimagassutslipp 

Skreddersydd løsning for deg

Behovet for grovestimering og kalkulering er avgjørende for å komme i gang med større prosjekter. Med ISY Calcus kan du lage din første kalkyle med relativt liten innsats, men som gir ganske stor treffsikkerhet. Dette kan være avgjørende i startfasen. Deretter kan du forbedre og utvikle kalkylen fortløpende, i takt med prosjektets utvikling. ISY Calcus foretrekkes av mange aktører og er utbredt hos alle rollene i prosjekter fra  i bygg- og anleggsbransjen, det være seg byggherrer, rådgivere, arkitekter og entreprenører.

ISY Calcus skaper kostnadskalkyle, LCC og klimagassberegning i ett og samme system med minimal tidsforbruk. Du kan dermed analysere og optimalisere både klima/miljø-hensyn og kostnader i en og samme operasjon. Innholdet i løsningen bygger på data fra Norsk Prisbok (lenke), som oppdateres to ganger årlig. ISY Calcus er enkelt å benytte med konkrete prosjekteksempler og en predefinert prisbank som inneholder komponenter og sammensatte konstruksjoner.

LCC-modulen lar deg se levetider, kostnader og vedlikeholdsaktiviteter for alle konstruksjoner samt totalt for prosjektet. Kalkylemalene i ISY Calcus er komplette med alle LCC-aktiviteter, og automatiser kalkulasjonsprosessen ved bruk av IFC-data fra BIM-modellen.

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY Calcus, ta kontakt med oss.

  • Jørn Romberg

    Senior Salgskonsulent

  • Kontakt oss