ISY Design Betong

Betong

ISY Design har et stort utvalg moduler når det kommer til dimensjonering av betongkonstruksjoner. Dette inkluderer støttemurer, fundamenter, bjelker/dekker over flere felt, kontroll av gjennomlokking, og kontroll av de fleste typer betongtverrsnitt. De fleste moduler har også støtte for kontroll av fiberarmerte konstruksjoner

Kontakt oss

Se under for detaljert informasjon og nøkkelfunksjonalitet for hver av modulene.

  • Jørn Romberg

    Senior Salgskonsulent

  • Christian Hervold

    Fagspesialist

  • Kontakt oss