Vi har som målsetting at alle private planforslag skal mottas og kontrolleres digitalt. Med ISY Map Arealplan sørger vi for at planforslaget kontrolleres og valideres før det går inn i saksbehandlingen. Ved feil eller mangler får saksbehandler melding om dette og mangelbrev går ut til forslagsstiller. Ved godkjent mottak av arealplan opprettes forslagsbase samtidig som planregistret oppdateres med nye planbehandlinger og plandokumenter.  

ISY Map Arealplan bygger på KS sin nasjonale produktspesifikasjon for ePlansak. Løsningen utnytter funksjoner i FIKS Plan standarden for oppdatering av planregistret ved mottak av private planforslag. I tillegg utføres kontroll og validering av digitale planforslag slik at vi automatiserer flere oppgaver i forbindelse med mottaket. Dette frigjør ressurser og sikrer bedre kvalitet og tilrettelegger for lik saksbehandling og mer forutsigbarhet for både forslagsstiller og saksbehandlere i kommunen. 

 

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY GIS og ISY Map Arealplan, ta kontakt med oss her.

  • Kjell Sandal

    Salgssjef Samfunn og byutvikling

  • Kontakt oss