ISY Map Beredskap

ISY Map Beredskap

ISY Map Beredskap er en analysemodul for ruteberegning ved utrykning av brann- og redningsoperasjoner. I løsningen har vi digitalisert hele arbeidsprosessen for beregning av utrykning i tid og distanse.

Med ISY Map har du tilgang til alle typer kart og temadata. Det gjør ISY Map til et sentralt og effektivt verktøy i all saksbehandling som er knyttet til et sted, adresse eller eiendom. Med ISY Map kan du også ta med kartet ut i felt og ha tilgang til bygg- og eiendomsinformasjon samtidig som du kan redigere og digitalisere objekter. 

ISY Map Beredskap er en kart-applikasjon tilpasset brukernes behov ved planlegging av beredskap og krisehåndtering. Vi ser at i mange tilfeller så har man beredskapsplaner som dokumenter som er arkivert på et fellesområde. Det gjør at planer eller krisestøtteverktøyet finnes som dokumenter, regneark, telefonlister og kart som PDF-dokumenter. Dette er ikke informasjon som er lett tilgjengelig ved planlegging av øvelser eller ved en akutt situasjon. 

Med ISY Map Beredskap kan du legge inn forspenningstid og beregne utrykningstid. I løsningen har vi digitalisert hele arbeidsprosessen for utrykning. Du legger inn utrykningsstasjoner med forspenningstid og får beregnet utrykningstid til interessepunkter som skole, kirker, helsestasjoner etc. Du kan også kjøre analyser for å vise hvor langt du når ut fra stasjoner på en gitt utrykningstid. 

Beredskapsplaner, ruteberegning og utrykningstider gir deg oversiktlig og riktig informasjon i en eventuell krise. Ved å kombinere ISY Map Beredskap med det offentlige kartgrunnlaget og ortofoto bakgrunnskart får du raskt en god situasjonsforståelse. 

 

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY Map og ISY Map Beredskap, ta kontakt med oss her.  

  • Kjell Sandal

    Salgssjef Samfunn og byutvikling

  • Kontakt oss