ISY Map Dashboard er et verktøy for å visualisere og analysere data på en mer effektiv og intuitiv måte. Kart og dynamiske dashboards gir brukerne mulighet til å samle data fra flere kilder, og presentere disse på en enkel og oversiktlig måte. ISY Map Dashboard kan tilpasses brukernes behov og gir brukere muligheten til å utforske data på en interaktiv måte. For eksempel kan man velge hvilke variabler som skal vises, filtrere data etter bestemte kriterier, eller legge til visualiseringer som gir en bedre forståelse av dataene. 

Kombinasjonen av kart og dynamiske dashboards gir deg mulighet til å ta bedre beslutninger basert på oppdaterte data og med en mer visuell fremstilling av informasjonen.

 

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY GIS og ISY Map Dashboard, ta kontakt med oss her.  

  • Kjell Sandal

    Salgssjef Samfunn og byutvikling

  • Kontakt oss