eByggesak

ISY Map er en brukervennlig innsynsløsning for saksbehandlere og publikum for organisasjonens geografiske data

Med ISY Map får du tilgang til alle typer kart og temadata tilpasset brukernes behov. Det gjør ISY Map til et sentralt verktøy i alle former for saksbehandling som er knyttet til et sted, adresse eller eiendom. Med ISY Map kan du også ta med kartet ut i felt og ha tilgang til plan-, bygg- og eiendomsinformasjon samtidig som du kan redigere og digitalisere objekter.

Med ISY Map eByggesak får du en modul som kjøres som et integrert kartvindu i arbeidsflata til saksbehandleren. Kartet viser eiendommer og bygningsmessige tiltak og er et støtteverktøy for automatisk generering av nabolister. I tillegg kan du utføre områdeanalyser og finne gjeldende arealplaner.

ISY Map eByggesak bygger på kravene i KS sin nasjonale produktspesifikasjon for ePlansak og eByggesak. Løsningen er en utvidelse av standard for GeoIntegrasjon og bygger på erfaringer med bruk av kart som et sentralt støttesystem i saksbehandlingen.

 

Med ISY Map eByggsak får du som saksbehandler bedre oversikt og kontroll i vurdering av nye tiltak. Du kan utføre områdeanalyser og få oversikt over om tiltaket er i nærheten av rasutsatte områder eller om det kan påvirke naturtyper eller kulturminner.

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY Map og ISY Map eByggesak, ta kontakt med oss her.

  • Kjell Sandal

    Salgssjef Samfunn og byutvikling

  • Kontakt oss