ISY ProAktiv

Forenkler arbeidsprosessene for kommunaltekniske fagdata og eiendomsskatt

ISY ProAktiv er et helhetlig system for kommunalteknisk forvaltning som sikrer datakvalitet og effektivitet innenfor fagområdene eiendomsskatt, renovasjon, slam, vannmåler, brannforebygging, gebyr og fakturering. I tillegg er ISY ProAktiv en komplett innkrevningsløsning.

Kontakt oss

Eiendomsskatt

ISY ProAktiv Eiendomsskatt er et effektivt verktøy til forvaltning av eiendomsskatt uavhengig av hvilken utskrivingsmetode kommunen benytter.

Renovasjon

Vi tilbyr en komplett løsning for forvaltning av renovasjonsordninger gjennom ISY ProAktiv. Både for husholdningsrenovasjon og næringsrenovasjon.

Fakturering og innkrevning

ISY ProAktiv inneholder komplett funksjonalitet for håndtering av kommunale gebyr og fakturering. I tillegg finnes det en komplett innkrevningsmodul, helt til 4-18 varsel iht. tvangsfullbyrdelsesloven.

Slam

ISY ProAktiv Slam inneholder alle nødvendige funksjoner for forvaltning av private avløpsanlegg. Løsningen kan også utvides med feltløsning for bruk ved tømming av anleggene.

Vannmåler

ISY ProAktiv Vannmåler er løsningen for forvaltning av vannmålere. Modulen har funksjonalitet for å ta vare på egenskapsdata om vannmåleren og en effektiv vannmåleravlesning og årsoppgjør.

Brannforebygging

ISY ProAktiv Brannforebygging er en helhetlig løsning forvaltning av fyringsanlegg, fra registrering og planlegging til utføring, rapportering og fakturering.

Forenkling av kommunale prosesser

Våre applikasjoner hjelper kommuner og interkommunale selskaper å forenkle arbeidsprosessene fra datafangst til fakturering. Med integrasjon mot matrikkel sikres automatisk oppdaterte eiendomsinformasjon. Ved å ha løsninger fra felt til fakturering vil løsningen bli oppdatert fra der man har best mulighet til å oppdatere dataene, om det er i felt, kontoret eller om det er sluttbruker selv.

Applikasjonen kommer med full rapportgenerator, der du som bruker vil kunne hente ut den informasjonen du selv ønsker.

ISY ProAktiv inneholder funksjonalitet for

 • Effektiv innkreving av eiendomsskatt inkl. feltverkøyt og automatiske prosesser
 • Kontroll på vannmålere og effektivt årsoppgjør inkl. enkel avlesning for sluttbruker
 • Forvaltning av slamavskillere
 • Brannforebygging
 • Full renovasjonsløsning både for husholdnings- og næringsrenovasjon
 • Fakturering - i systemet med full reskontroløsning, eller integreres mot eksternt økonomisystem

I tillegg har systemet flere integrasjoner som sikrer at du som bruker kan utføres de fleste arbeidsprosesser fra et sted, og se alle data på samme sted:

 • Integrasjon mot SMS-leverandør
 • Integrasjon mot Sak-arkivsystem
 • Kjell Sandal

  Markedssjef

 • Guru Husdal Sørli

  Produktsjef

 • Kontakt oss