ISY Prosjekt Plan

Hjelper deg å komme i mål med ditt prosjekt med full kontroll, til rett tid og innenfor budsjett

Det gir alltid en god følelse å ha full kontroll på fremdrift, budsjett og prognoser i en hektisk hverdag. Kort sagt kan vi si at dette nøkkelen for at du skal oppnå suksess i ditt prosjekt. ISY Prosjekt Plan bidrar til å bryte ned kommunikasjonsbarrierer, der alle involverte kan forholde seg til ett felles verktøy og felles forståelige data.

Kontakt oss

ISY Prosjekt Plan benyttes i dag med stor suksess hos de største prosjekteringsselskapene i Norge. Mye av hemmeligheten her ligger i integrasjonsmulighetene mot ERP/økonomiløsninger, slik at påløpte timer, honorarer og andre økonomiske nøkkeltall, enkelt lar seg sammenstille med periodiserte budsjetter og prognoser. Dette reduserer feilkilder og øker datakvaliteten. I tillegg sparer du mye tid du sannsynligvis i dag bruker på manuell inntasting og klipp og lim av data.   

ISY Prosjekt Plan passer i alle organisasjoner som leverer timebaserte tjenester, men også andre organisasjoner der det er viktig å ha god kontroll på fremdrift og status i prosjektene.

Planlegging og styring

Dette er hovedmodulen i løsningen der du planlegger aktivitetene med avhengigheter, der aktivitetene visualisere i tilpassede Gantt-visninger. ISY Prosjekt Plan holder styr på kritisk vei og slakk i planen. Du kan styre og følge opp prosjektet både på timer, kostnader og fremdrift.

Planrevisjoner

Du finner tilpasset funksjonalitet for oppdatering av ProsjektStyringsBasis (PSB), der historiske budsjetter erstattes av påløpt eller inntjent, og automatisk re-periodisering av gjenstående budsjett.

Avvik og endringer

Vi hjelper deg å fange opp avvik i forhold til planlagt fremdrift og planlagt forbruk av budsjett på et tidlig tidspunkt. Dette gjør deg i stand til å styre aktivt og iverksette tiltak på et tidlig stadium i prosjektet.

Rapportering

ISY Prosjekt Plan støtter rapportering av enkeltprosjekter, så vel som programmer og prosjektporteføljer. Alle rapportene understøttes av en rapportgenerator som enkelt lar deg skreddersy dine egne rapporter basert på våre standardrapporter.

Ledelsesinformasjon

God tilgang til ledelsesrapportering på nøkkeldata og ønskede KPI’er gjøres enkelt i et dashboard som kan tilpasses behovet. Her kan man drille helt ned på enkeltaktiviteter.

Samhandling

Enkel samhandling med prosjektdeltagerne oppnås gjennom en intuitiv distribuert innmelding av virkelig fremdrift i prosjektet.

ISY Prosjekt Plan er et verktøy med lav brukerterskel, i tillegg til at det ga den kontrollen på egne prosjekter vi var ute etter.
Lars Olav Nordstoga om hvorfor Multiconsult gikk til anskaffelse av konsernlisens av ISY Prosjekt Plan
  • Torger Kjeldstad

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss