Norsk Prisbok

Ditt oppslagsverk for byggekostnader

Har du behov for priser på ulike typer bygninger og bygningsdeler? Da trenger du Norsk Prisbok, et oppslagsverk som har blitt et viktig hjelpemiddel for byggebransjen.

Kontakt oss

Byggekostnad

Et abonnement på Norsk Prisbok gir deg tilgang til et rikholdig utvalg av priser, klimagassverdier og årskostnader for drift av bygget. En viktig del av innholdet er kunnskap om mengder og forbruk, såkalt resepter. Disse er tilpasset de ulike bygningstypene f.eks. luftmengder og andre tekniske installasjoner.

Klimagassavtrykk 

Det blir stadig viktigere å kunne sammenligne og vurdere hvilke konstruksjoner og materialer som er mest gunstig i et klimaperspektiv. Alle 7000 prislinjene har sitt eget «klimagass-avtrykk» i form av CO2-ekvivalenter, som til sammen bygger opp til elementet, bygningsdelen og til slutt hele byggets klima-avtrykk.

Levetidskostnader (LCC)

Årskostnader er hva det kan koste å drift og vedlikeholde bygget, basert på 60 års levetid. Med disse verdiene har du et godt grunnlag for å lage et driftsbudsjett som dekker kostnader for vedlikehold og nødvendig utskiftninger. 

Norsk Prisbok følger tett endringer i norske standarder og forskrifter. Disse kan påvirke oppbygging av innholdet og endringer i byggemetoder og materialer. Prisinformasjon er ikke statisk og oppdateres to ganger i året. Du kan være trygg på at prisendringer på materialer, arbeid og relevante indekser er tatt med i beregningen.

 

Om du har behov for å se historiske prisdata, medfølger alle tidligere versjoner av registrene i løsningen. I tillegg finner du flere aktuelle fagartikler, en lærebok i byggøkonomi og nyhetsbrev to ganger i året om endringer i prisnivå, nye bygningstyper og elementer som markedet etterspør. 

Norsk Prisbok er et digitalt oppdatert oppslagsverk som benyttes av over 7000 brukere. Norsk Prisbok er et viktig hjelpemiddel for entreprenører, arkitekter, rådgivere og byggherrer. Kontakt oss i dag for å bestille 10 dagers gratis tilgang eller et 12 måneders abonnement.
  • Geir Johansen

    Gruppeleder

  • Kontakt oss