NS 3420

NS 3420 Beskrivelsessystem bygg og anlegg

NS 3420 er en av de viktigste standardene for bygg- og anleggsnæringen. Det er fagfolk fra den norske byggebransjen som utarbeider faginnholdet i standarden. Standarden brukes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler, og under utførelses- og avviklingsfasen av byggeprosjekter.

Kontakt oss

Hvordan får du tilgang til NS 3420? 

Trenger du tilgang til NS 3420 bestiller du databaseversjonen av standarden hos oss. Databasen er lisensiert, og tilknyttes i en av våre programmer f.eks. ISY Beskrivelse. 

Norconsult Digital er forhandler av databasen og selger den på vegne av StandardOnline.  
NS 3420 finnes også som web abonnement som må bestilles hos utgiver.

Gjeldene priser for 2024: 

  • Lisens:  kr. 10.710,-
  • Årlig vedlikehold (påfølgende år): kr. 5.935,- 
  • Prisen er satt av Standard Online. 
  • Det gis 50 % rabatt for tilleggslisenser. 

Bruk av NS 3420 i ISY Programvare 

NS 3420 databasen er sentral i bruken av ISY Beskrivelse, ISY Linker, ISY Calcus og ISY ByggOffice. Det er enkelt å finne koder, tekster og bestemmelser for aktuelle fagområder. Konkurransegrunnlag basert på NS 3420 gir forutsigbarhet og felles forståelse av omfang, prisgrunnlag og utførelse. 

Databasen kan også brukes som digitalt oppslagsverk i ISY Linker Pluss. Med NS 3420 tilknyttet kan du enkelt søke deg fram til riktig kode og vise de krav og bestemmelser som gjelder. 

Databasen inneholder også koblinger til mange referansestandarder til NS 3420. Disse kan bestilles direkte hos StandardOnline på www.standard.no 

Du kan også bruke NS 3420 i ISY Park for beskrivelse av skjøtsel av park-, idretts- og friområder, samt veier. Her får du full oversikt over koder og tekster som en integrert del av ISY Park. 

I noen tilfeller brukes også NS 3420 i drifts- og vedlikeholdsfasen av et bygg eller anlegg eller ved restaurering og rehabilitering av slike. Standarden inneholder en rekke krav til materialer og utførelse. 

Bestiller du NS 3420 databasen får du et komplett innhold av koder, tekster og bestemmelser for alle fag. 

  • Geir Johansen

    Gruppeleder

  • Kontakt oss