PIX4D

Med PIX4D kan du gjenskape virkeligheten til en digital tvilling gjennom bilder tatt fra drone, mobiltelefon eller annet kamera. Med en portefølje av ulike applikasjoner blir det mulig å lage og beregne på akkurat den dataen du trenger.

Kontakt oss

PIX4Dmapper

PIX4Dmapper er et program for prosessering av bildedata. Med PIX4Dmapper kan du enkelt lage dine egne terrengmodeller, punktskyer, ortofoto, 3D-mesh og digitale høydemodeller med bilder og video fra droner og andre kameraer.
Applikasjonen kan vektorisere, masseberegne og kategorisere 3D-data for effektiv utnyttelse.

PIX4Dmatic

PIX4Dmatic er en programvare for å skape nøyaktige og detaljerte 3D-modeller og ortofoto. Applikasjonen takler alt fra store datamengder med tusenvis av bilder til mindre prosjekter laget med mobiltelefon. PIX4Dmatic gir en sømløs arbeidsgang til PIX4Dsurvey for vektorisering av data.

PIX4Dsurvey

PIX4Dsurvey tetter gapet mellom fotogrammetri og CAD ved å digitalisere vektordata fra punktskyer og bilder. Masseberegning, kategorisering og produksjon av terrengflater og høydekurver skjer med enkle klikk på PC-en.

viDoc RTK Rover

viDoc RTK Rover er en GPS-mottager som kobles til mobiltelefon eller iPad for cm RTK-nøyaktighet. Med mobilapplikasjonen PIX4Dcatch kan du lage georefererte 3D-data rett fra mobiltelefonen og måle inn egne fastmerker i ønsket koordinatsystem. Dette gjør det mulig å lage nøyaktige 3D-data og undersøkelser på en rask og enkel måte. Enheten er perfekt for bransjer som krever presis datainnsamling.

PIX4Dcloud & PIX4Dcloud Advanced

Med PIX4Dcloud kan arbeidet flyttes til skyen. Her prosesseres bildedata om til punktskyer og ortofoto som kan behandles rett fra nettleseren. Med verktøy som vektoriserer og masseberegner har du som bruker en komplett løsning som også kan deles med andre med en link.

PIX4Dcatch

PIX4Dcatch er en mobilapplikasjon for iOS og Android-enheter som lager 3D-data rett fra mobilen. Beveg mobilen med kameraet rundt i interesseområdet samtidig som applikasjonen samler inn data. Når datafangst er unnagjort lastes data opp til skytjenesten PIX4Dcloud hvor du som bruker har kontroll på prosjektene dine.

PIX4Dfields

PIX4Dfields er en programvareløsning som gir deg muligheten til å skape nøyaktige og detaljerte kart av dine jordbruksområder fra bildedata. Med PIX4Dfields kan du enkelt kartlegge dine jordbruksområder, analysere vegetasjonsdekke, beregne avlinger og optimalisere jordbrukspraksiser.

Som offisiell Premium forhandler tilbyr Norconsult Digital:

  • Alle applikasjoner i PIX4D-porteføljen
  • Ekspertkompetanse innen fotogrammetri
  • Support, støtte og vedlikehold på programvare
  • Kursing
  • Vi gjør deg til en helt på PIX4D!

Ta kontakt dersom du har spørsmål!

  • Gustav Fiskum

    Rådgiver

  • Kontakt oss