Ramme

Statisk analyse og dimensjonering av plane rammer

Ramme er et brukervennlig program for statisk analyse og dimensjonering av plane rammer, fagverk, bjelker og søyler. Programmet inneholder en statikkmodul og moduler for dimensjonering av stål, tre og betong. Predefinerte maler gjør det enkelt å modellere et vidt spekter av rammer, bjelker og fagverk.

Kontakt oss

Kraftfullt analyseverktøy

Ramme er et kraftfullt to-dimensjonalt analyseverktøy hvor plankonstruksjoner med vilkårlig geometri kan analyseres etter 1. eller 2. ordens teori. Med betong-, stål- eller tremodulene kan det deretter utføres dimensjonering i brudd- , ulykke og bruksgrensetilstand. 

Geometri lages enkelt gjennom det grafiske brukergrensesnittet. For de vanligste konstruksjonstyper finnes det predifinerte maler, her får du automatisk generert geometri og laster. Standard stål-, betong- og tre seksjoner finner du i databasen, eller du kan definere parametriske seksjoner. 

All dimensjonering utføres etter gjeldende standard. Stabilitet kan vurderes etter orden ved bruk av knekklengder eller etter andre ordens momenter. Betongmodulen ivaretar ikke lineære analyser samt kryp og svinn over tid. 

Ramme utvikles av Strusoft. Norconsult Digital er forhandler av Ramme i Norge og håndterer all kundekontakt fra norske kunder. 

  • Jørn Romberg

    Senior Salgskonsulent

  • Christian Hervold

    Fagspesialist

  • Kontakt oss