Med BIM går byggingen av Bybanen på skinner

Bybanen på skinner

Om noen få år står en ny bybane klar til å frakte innbyggere fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen. Banen bygges ved hjelp av den fremste teknologien innen 3D-modellering og BIM.

Kompleks infrastrukturprosjektering i trange byrom

Bybane-prosjektet innebærer kompleks infrastrukturprosjektering i trange byrom. Bybanens positive erfaring fra tidligere byggetrinn gjorde at de i byggetrinn 4 satte enda høye krav til 3D-modellering og bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM). 

Kompleks infrastrukturprosjektering i trange byrom

Svein Rosseland, kontraktsbyggeleder i Bybanen Utbygging, forteller at BIM-modellen gjør det enklere å oppdage feil.

– Med BIM ser du feil og dårlige løsninger som du tidligere ikke ville oppdaget før i selve byggefasen. Det er mye bedre å ta seg litt ekstra tid til å rette opp feil i planleggingsfasen. Å få stopp under byggefasen kan fort bli veldig dyrt, sier Rosseland.

 

En helt ny arbeidshverdag

Anleggsdelen av Bybaneprosjektet er delt inn i fem store grunnentrepriser, hvor NCC er entreprenør på to av dem. Selv om mange entreprenørselskaper allerede er i gang med å bygge 3D-basert, er det langt fra alle som har praktisk kjennskap til den nye teknologien.

– Vi har hatt svært positive opplevelser med å jobbe modellbasert. Å kun måtte sette seg inn i én modell, kontra flere tusen tegninger, har gjort prosessen mye enklere og ført til færre feil. Det har rett og slett vært en helt ny arbeidshverdag for oss, sier Knut Rune Brugrand, BIM-koordinator i NCC.

 

Krav om BIM-ressurs

Brugrand forteller at å jobbe modellbasert var utfordrende til å begynne med, men etter hvert som entreprenørene fikk BIM under huden, ble det tatt godt imot.

– Vi har hatt et stort kompetanseløft i vår bedrift, som vi kommer til å ha glede av i lang tid fremover. Det er ikke mange som har lyst til å gå tilbake til tegninger nå, sier Brugrand.

Brugrand er en viktig ressurs for å tilrettelegge underlaget for optimal bruk i utførelsen. Bybanen Utbygging har som krav at entreprenørene stiller med slike ressurser.

 

Få og store kontrakter letter prosessen

Bjørn Gisle Hodneland, BIM-koordinator i Norconsult Digital, er innleid som BIM-ansvarlig hos Bybanen Utbygging i forbindelse med prosjektet.

– Godt samarbeid har vært avgjørende for å lykkes. Vi som byggherre må hjelpe så godt vi kan med å levere gode modeller og følge opp alle på en god måte. Da er det en fordel med få og store kontrakter, forklarer Hodneland.

Portrett av Bjørn Gisle Hodneland

Bjørn Gisle Hodneland

Fagekspert
Tlf. +47 45 40 46 57
Tlf. +47 45 40 46 57

Kontakt oss