Norconsult Digital = din digitaliseringspartner

Du kan ha hørt om oss. Men det er ikke sikkert du har sett oss. Likevel møter du oss hver eneste dag. Gjennom teknologi setter vi sammen smarte digitale løsninger med fokus på å skape verdi for våre kunder, samarbeidspartnere og samfunnet. Norconsult Digital har siden 1987 hjulpet BA-industriens aktører med løsninger som effektiviserer hverdagen. I dag tilbyr vi en unik kombinasjon av smarte hoder innenfor fire områder: samferdsel, bygg og eiendom, energi og industri og byutvikling og samfunn. Felles for disse områdene som på mange måter forvalter grunnfjellet i samfunnet, er at de har et stort behov for forenkling og forbedring.

Vi bistår med vår kompetanse hver eneste dag til våre kunder med å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å utvikle nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og ikke minst skaper verdi sier Christoffer Strande, Norconsult Digital

Skaper verdier

Leder for konsulentvirksomheten i Norconsult Digital, Christoffer Strande, forteller at Norconsult Digital er inne i en svært spennende periode der vi rigger oss for videre vekst. Derfor blir det avgjørende for selskapet å lykkes i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft.

– Selskapet har en ambisiøs strategi med bærekraft, digitalisering og samarbeid som tydelige grunnpilarer, og skal er ledende i Norden innen vårt fagfelt, forteller Christoffer Strande.

Norconsult Digital og morselskapet Norconsult har samlet sett en dyp og variert kompetanse på tvers av organisasjonen, dermed har vi en helt annen bredde enn tradisjonelle IT-konsulentselskaper. Ved å knytte ekspertisen innen fagområder som eiendom og infrastruktur opp med den nyeste IT-kompetansen i maskinlæring, kunstig intelligens, robotisering (RPA), IT- sikkerhet, systemutvikling og UX- design, er det med på å gi oss et sterkt konkurransefortrinn som igjen skaper muligheter for å igjen nå bredere ut i markedet.

 

Digitalisering er et vidt begrep og noe hele bransjen er nødt til å forholde seg til. I de markedsområdene vi satser på fremover, og innen de bransjene vi jobber, blir det enda viktigere å synliggjøre hva det betyr og vise gevinstene av god digitalisering. Norconsult Digital er perfekt posisjonert til å gjøre nettopp dette, sier Strande.

Vi sitter blant annet flere innovasjonsprosjekter med større aktører i bransjen hvor vi samarbeider og har kunnskapsdeling for å komme med innovative løsninger i fellesskap

I disse prosjektene piloteres, integrasjonstester og kvalitetssikres teknologiske løsninger opp mot eksisterende infrastruktur som finnes før og det tas en beslutning om produktet eller tjenesten tilfører en verdi.

Dette er blant annet relevant når vi bidrar til å bygge Smarte Bygg i næringseiendom. Nå jobber vi i flere prosjekter hvor store mengder data som genereres innenfor bygningene og hvor det finnes mange forskjellige systemer for å kontrollere klima, belysning, adgangskontroll og alle de nye datakildene som kommer fra IoT-enheter. Alle disse genererer mye data. Strande er tydelig på at maskinlæring kan skape store verdier innenfor organisering av data, bidra til kostnadseffektiv og miljøvennlig forvaltning av eiendommer.

 

  • Christoffer Strande

    Avdelingsleder

  • Kontakt oss