Skal utvikle løsning på massiv samfunnsfloke – og ta den internasjonalt

Kommunene Bærum, Oslo og Asker har satt i gang en liten revolusjon ved å utvikle en digital markedsplass for gjenbruk av overskuddsmasser. Norconsult Digital er valgt som leder av innovasjonspartnerskapet, og sammen skal de skalere både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi kunne ikke fått et bedre prosjekt for å sparke i gang nye Norconsult Digital. Bærum kommune gikk offensivt ut og søkte en partner som skal utvikle, forvalte og skalere en digital markedsplass for gjenbruk av overskuddsmasser, et slags FINN for overskuddsmasser. Her får vi brukt hele oss, og vist oss som den strategiske digitaliseringspartneren vi er, sier Cathrine Marstein Engen, avdelingsleder GIS og kommunal forvaltning i Norconsult Digital.  

Prosjektet er et offentlig-privat innovasjonspartnerskap, og løsningen som lages eksisterer ikke i dagens marked. Norconsult Digital vant sammen med Pure Logic og Norsk Gjenvinning m3.  

Massiv floke får digital og bærekraftig løsning

Ved samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider sitter man igjen med store mengder overskuddsmasser av ikke-forurenset jord, stein, betong og asfalt. I dag nyttiggjøres disse ressursene i liten grad, og uttak av nye masser, forbruk, deponering og lange transportveier fører til store klimautslipp og negative effekter på lokalmiljø.

– Ambisjonen vår er å løse en samfunnsfloke. Denne løsningen tikker av mange bokser. Du unngår at masser kommer på avveie, du legger til rette for gjenbruk og du sparer tid og penger. Det er sirkulærøkonomi i praksis og bærekraftig på alle måter, sier Tore Gulli, prosjektdirektør i Bærum kommune.

Målet med partnerskapet er å utvikle en løsning som kan tas i bruk både på nasjonalt nivå og skaleres videre internasjonalt.

Har «hele pakka»

Norconsult Digital ble valgt ut i en stor anbudskonkurranse med sterk konkurranse. Bred kompetanse og erfaring var en viktig del av beslutningen.

– Vi trengte en partner som hadde muskler til å utvikle, forvalte og skalere løsningen. Norconsult Digital var en god match fordi de både har fagkunnskapen fra bygg- og anleggsbransjen og den nødvendige teknologikompetansen, sier Gulli.

 

Som hånd i hanske med Norconsult Digital

– Den digitale markedsplassen for gjenbruk av overskuddsmasser er ikke bare en banebrytende løsning på en stor utfordring i bygg- og anleggsbransjen, men det er også et perfekt prosjekt for Norconsult Digital å lansere seg med, sier Cathrine Marstein Engen.

Som partner vil Norconsult Digital bidra til utviklingen, forvaltningen og skaleringen av markedsplassen, og dermed forbedre hverdagen for aktører i bygg- og anleggsbransjen. Det er helt i tråd med ambisjonene for selskapet.

– Vi skal være digitaliseringspartneren som binder alt sammen. Vi er i en unik posisjon der vi har bredden til å få det digitale økosystemet på tvers av aktører og løsninger til å henge sammen. Den må vi bruke for alt det er verdt, og det får vi virkelig gjort i dette samarbeidet, avslutter Marstein Engen.

Les også: Skal utvikle klimaklok markedsplass for overskuddsmasser

  • Karl Johan Olsen

    Divisjonsdirektør Tjenester

  • Kontakt oss