FEM-Design

Brukervennlig og avansert program for FEM-analyser

FEM-Design er et genuint og presist verktøy som løser dine oppgaver med stor nøyaktighet. Den unike brukervennligheten gjør FEM-Design til det mest praktisk anvendbare FEM-verktøyet for deg som konstruktør.

Kontakt oss

Modellere

Brukervennlig og intuitivt CAD verktøy gjør modelleringen enklere.
Det er intelligent kobling mot Revit Structure, Tekla og ArchiCAD og programmet leser både IFC, DWG og DXF filer.

Geometri og resultater vises med avansert grafikk eller som animasjon. Definer dine egne tverrsnittstyper uten begrensninger.

Analysere

Analyser alle typer laster i tillegg til automatisk generering av vind og snølaster.

Du kan utføre avanserte statiske og dynamiske beregninger inklusiv stabilitet. Programmet ivaretar også jordskjelvsanalyser.

Dimensjonere

FEM-Design gjør detaljert og avansert dimensjonering av betong, stål og tre basert på de nasjonale tilleggene til Eurokode.

Dimensjonering kan gjøres etter 1' og 2'ordens beregning.

Programmet benytter en avansert ikke-lineær beregning av betong og nedbøyning.

Passer enhver størrelse og type konstruksjon

FEM-design passer enhver størrelse og type konstruksjon, og er i samsvar med Eurocode. FEM-Design lar deg utføre analyser av både enkle konstruksjonsdeler, så vel som komplekse romlige konstruksjoner. Den støtter alle aspekter av konstruksjonsteknikk gjennom

 • 3D-modellering
 • design
 • endelige elementanalyse (FEA) av betong, stål, tre, kompositt, murverk og fundamenter, i henhold til Eurocode

Det unike brukervennlige arbeidsmiljøet er basert på de velkjente CAD-verktøyene som gjør modelloppretting og redigering av strukturen både enkel og intuitiv.

Sømløs 3D BIM-integrasjoner

FEM-design gir en sømløs 3D BIM-integrasjoner (IFC, SAF, Revit og Tekla) og kommunikasjon med 2D CAD-baserte programmene DWG og DXF. Videre støtter FEM-Design automatiserte Application Program Interfaces (API) med:

 • Grasshopper
 • Dynamo
 • XML
 • XLS
 • C#


FEM-Design utvikles av Strusoft. Norconsult Digital er forhandler av FEM-Design i Norge og håndterer all kundekontakt fra norske kunder.

Velg moduler etter dine behov

FEM-Design har de nødvendige funksjonene for alle typer byggematerialer ditt prosjekt kan inneholde. Velg den perfekte blandingen av FEM-designapplikasjoner og designmoduler, skreddersy programmet etter dine konstruksjonstekniske behov.

 • Concrete Design
 • Steel Design
 • Steel Joint
 • Timber Design
 • CLT Design
 • Foundation Design
 • 3D Soil
 • Masonry Design
 • Composite Design
 • Jørn Romberg

  Senior Salgskonsulent

 • Christian Hervold

  Fagspesialist

 • Kontakt oss