ISY Eiendom

Eiendomsforvaltning satt i system

ISY Eiendom er vår helhetlige løsning for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av din eiendomsmasse. Med full oversikt over tilstand og planlagte vedlikeholdsoppgaver bidrar ISY Eiendom til å opprettholde god standard på dine eiendommer.

Kontakt oss

Komplett eiendomsregister

Med ISY Eiendom kan du enkelt bygge opp et komplett eiendomsregister med bygningsmasse, grunneiendommer, uteanlegg og systemer. Gjennom etasjeplantegninger og digitale tvillinger vil du sikre riktige data og visualisering av disse. ISY Eiendom gir deg også enkel og strukturert tilgang til FDV-dokumentasjon, historikk og bilder.  

Smart eiendomsforvaltning 

ISY Eiendom hjelper deg med å holde orden på dine leiekontrakter. Kobling mot ditt økonomisystem bidrar til enkel fakturering og rapportering. Ved bruk av måltall og statistikk gir ISY Eiendom deg et godt underlag for å fatte gode beslutninger.  

Våre verktøy for renholdplanlegging sørger for beregning av renholdstider og fordeling av renholdsoppgaver. Dette bidrar til at renholdet utføres effektivt og bidrar til lønnsom drift. 

ISY Eiendom tilbyr også ulike verktøy for å planlegge og dokumentere drift og vedlikeholdsoppgaver, både faste periodiske aktiviteter og oppfølging av avvik og saker meldt inn fra brukere av bygningsmassen. Tilstandsregistrering og planlegging av større tiltak kan du få kontroll på med budsjetter og kostnadsoppfølging ned på arbeidsordrenivå. 

Hvis du forvalter uteanlegg som parker og idrettsanlegg, gir ISY Eiendom også moduler som hjelper deg med skjøtselsbeskrivelser og registrering av objekter i henhold til gjeldende standarder. Med ISY Eiendom får du både FDV-system og fagkompetanse – vi hjelper deg med smart eiendomsforvaltning. 

 

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY Eiendom, ta kontakt med oss. 

  • Endre Nørstebø Lykke

    Markedssjef FDV

  • Kontakt oss